UK Share CFDs

Gain exposure to a wide range of UK shares with leverage. Razor sharp pricing, low commissions and deep liquidity. Trade Royal Dutch Shell, BP, Unilever, Vodafone or Barlclays today.

Available stocks

UK LSE

Bạn đã sẵn sàng giao dịch?

Thật nhanh chóng và dễ dàng để bắt đầu. Áp dụng trong vài phút với quy trình ứng dụng đơn giản của chúng tôi.