CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ 82.51% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

Maintenance Schedule

Upcoming maintenance

October 2022

MetaTrader 4

[Demo Servers] Saturday, 01 October from 1:00pm to 6:00pm (GMT+3)

[Live & Demo Servers] Sunday, 02 October from 09:00pm - 00:00am (GMT+3)

[Live & Demo Servers] Monday, 03 October from 00:00am - 02:00am (GMT+3)