Giới thiệu bạn bè

Nhận 100 đô la Úc khi giới thiệu bạn bè

Bạn có thích trải nghiệm giao dịch với Pepperstone không?

Bạn có muốn nhận thưởng vì đã giới thiệu khách đến giao dịch với chúng tôi không?

Chương trình giới thiệu bạn bè được thiết kế nhằm mục đích thưởng cho khách hàng đã giới thiệu bạn bè hoặc gia đình giao dịch với chúng tôi.

Nếu bạn giới thiệu ai đó đến Pepperstone và họ nạp tiền vào tài khoản với số tiền trên 1000 đô la Úc (hoặc tương đương) cộng với ít nhất năm lot ngoại hối tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ ghi có 100 đô la Úc (hoặc tương đương) vào tài khoản giao dịch của bạn như một lời cảm ơn. Thật dễ dàng.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình giới thiệu bạn bè của chúng tôi, vui lòng liên hệ.

Điều khoản và điều kiện được áp dụng.