Giới thiệu một người bạn và mỗi người có thể kiếm được tới $250^

Giới thiệu chương trình giới thiệu độc đáo của Pepperstone. T&C được áp dụng.

Một người bạn của bạn là bạn của chúng tôi.

Đó là lý do tại sao khi bạn giới thiệu một người bạn tiếp tục nạp tiền và giao dịch với chúng tôi, cả hai bạn sẽ được thưởng bằng tiền mặt - không phải tín dụng. Bạn bè của bạn gửi và giao dịch càng nhiều, cả hai bạn càng kiếm được nhiều tiền mặt. Không giới hạn số lượng bạn bè mà bạn giới thiệu.

Bắt đầu kiếm tiền sau 3 bước

  1. Mời bạn bè của bạn giao dịch với chúng tôi

  2. Yêu cầu bạn bè của bạn nêu địa chỉ email của bạn trong phần 'Làm thế nào bạn biết đến chúng tôi' trong Tùy chọn Tài khoản trong đơn đăng ký tài khoản trực tiếp của họ.

  3. Sau khi bạn của bạn nạp tiền và giao dịch với chúng tôi, chúng tôi sẽ thưởng cho cả hai bạn khoản tiền gửi bằng tiền mặt

Làm thế nào nó hoạt động

  1. Bạn của bạn phải gửi số tiền tối thiểu được yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở tài khoản của họ;
  2. Bạn của bạn phải đặt ít nhất một Giao dịch Hợp lệ mỗi tháng trong 3 tháng liên tục; và
  3. Bạn của bạn phải giao dịch số lot sau đây trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở tài khoản của họ

Bạn của bạn gửi tiền (USD)

Bạn của bạn giao dịch

Mỗi người sẽ nhận được (USD)

$1,000 FX: 5 lot
Hoặc là
Hàng hóa: 10 lot
Hoặc là
Chỉ số: 50 lot*
$100
$10,000 FX: 20 lot
Hoặc là
Hàng hóa: 40 lot
Hoặc là
Chỉ số: 200 lot*
$250

* Kích thước lot thường là 1 đơn vị tiền tệ liên quan cho mỗi điểm. Thị trường chỉ số được tính bằng điểm, thay vì tính theo đơn vị tiền tệ. Ví dụ, ASX200 có thể được báo giá ở mức 7000 điểm. Điều này có nghĩa là giá trị tập hợp của điểm Chỉ số quy cho 200 cổ phiếu hàng đầu của Úc theo vốn hóa thị trường cộng lại lên tới 7000. Giá trị của mỗi điểm này là AUD $ 1/ điểm, do đó giá trị danh nghĩa lý thuyết của chỉ số là 7000 AUD cho một 1 lô (1 hợp đồng) giao dịch.

Điều khoản và điều kiện áp dụng. Nếu bạn muốn biết thêm về chiết khấu giới thiệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.