Giới thiệu một người bạn và bạn có thể kiếm được tới 250 Đô la mỗi người

Giới thiệu chương trình giới thiệu độc đáo của Pepperstone

Mỗi người bạn của bạn là một người bạn của chúng tôi.

Đó là lý do khi bạn giới thiệu một người bạn nạp tiền và giao dịch cùng chúng tôi, cả hai bạn sẽ được thưởng tiền mặt - không phải tín dụng. Bạn càng giới thiệu được nhiều bạn bè, bạn và các bạn của bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng tôi không đặt ra giới hạn về số lượng bạn bè mà bạn có thể giới thiệu.

Bắt đầu kiếm tiền trong 3 bước

  1. Mời bạn bè của bạn giao dịch với chúng tôi

  2. Yêu cầu bạn bè của bạn ghi rõ địa chỉ email của bạn vào phần Được giới thiệu bởi trong mục Tùy chọn Giao dịch khi họ mở tài khoản thực.

  3. Sau khi bạn của bạn nạp tiền và giao dịch với chúng tôi, chúng tôi sẽ thưởng cho cả hai bạn tiền thưởng nạp tiền.

Cách thức hoạt động

Bạn của bạn nạp (USD)

Bạn của bạn giao dịch

Bạn và bạn của bạn sẽ nhận mỗi người (USD)

$500 FX: 2,5 lot
HOẶC LÀ
Hàng hóa: 5 lot
HOẶC LÀ
Chỉ số: 25 lot
$50
$1,000 FX: 5 lot
HOẶC LÀ
Hàng hóa: 10 lot
HOẶC LÀ
Chỉ số: 50 lot
$100
$10,000 FX: 20 lot
HOẶC LÀ
Hàng hóa: 40 lot
HOẶC LÀ
Chỉ số: 200 lot
$250

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy xem các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi.