CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.7% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Bằng cấp

Chúng tôi có nhiều tài liệu đào tạo, hướng dẫn giao dịch và hội thảo trực tuyến với chuyên gia có sẵn bằng tiếng Anh. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc đang tìm kiếm nội dung cụ thể.

Học cách giao dịch ngoại hối

Bạn mới tìm hiểu về giao dịch? Bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cơ bản về giao dịch mà bạn cần để bắt đầu trên hành trình ở đây.

Bạn đã sẵn sàng giao dịch?

Thật nhanh chóng và dễ dàng để bắt đầu. Áp dụng trong vài phút với quy trình ứng dụng đơn giản của chúng tôi.