Tiền điện tử

Tiền điện tử có xu hướng dao động lớn về giá trị và bạn có thể tận dụng biến động này bằng cách giao dịch CFD tiền điện tử với chúng tôi - mà không cần ví kỹ thuật số hoặc sàn giao dịch.

5 sản phẩm giao dịch

Chúng tôi cung cấp 5 sản phẩm phái sinh tiền điện tử - Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Dash và Litecoin - và áp dụng tỷ lệ đòn bẩy lên tới 5:1 trên tất cả các nền tảng giao dịch của chúng tôi. 

Ưu điểm của giao dịch tiền điện tử với chúng tôi

  • Đòn bẩy lên tới 5:1
  • Không có tiền hoa hồng
  • Khả năng phòng ngừa rủi ro trên một tài khoản
  • Quyền sử dụng các khoảng chênh lệch và thực hiện giao dịch cấp tổ chức

Rủi ro

Các loại tiền điện tử như Bitcoin biến động hơn nhiều so với các loại tiền tệ truyền thống và mang lại rủi ro đáng kể. Cũng xin lưu ý rằng bạn sẽ không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với loại tiền cơ bản khi bạn giao dịch với Pepperstone. Thị trường tiền điện tử rất biến động nên những bước chuyển giá đột ngột có thể làm bạn thua lỗ nhiều tiền rất nhanh.

Bạn đã sẵn sàng giao dịch?

Thật nhanh chóng và dễ dàng để bắt đầu. Áp dụng trong vài phút với quy trình ứng dụng đơn giản của chúng tôi.