CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Market Analysis

Never miss an opportunity with high impact economic event coverage, expert commentary, videos and more from our global market analysts.

The Trade-Off

Tune in to 'The Trade Off', a weekly debate of the financial markets.

Thursdays 4pm AEDT

loading...
loading...
loading...
loading...

Ready to trade?

It's quick and easy to get started. Apply in minutes with our simple application process.

Thông tin được cung cấp ở đây không được chuẩn bị theo yêu cầu pháp lý nhằm thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và do đó được xem xét là một thông điệp tiếp thị. Mặc dù không bị cấm giao dịch trước khi công bố nghiên cứu đầu tư, chúng tôi sẽ không tìm cách tận dụng trước khi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi.

Pepperstone không đại diện cho việc thông tin được cung cấp ở đây là chính xác, hiện tại hoặc đầy đủ, và do đó không nên dựa vào nó. Thông tin, dù từ bên thứ ba hay không, không nên được xem xét là một khuyến nghị; hoặc một đề xuất mua bán; hoặc một sự kêu gọi để mua bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm tài chính hoặc công cụ nào; hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Nó không xem xét tình hình tài chính hoặc mục tiêu đầu tư của người đọc. Chúng tôi khuyến nghị cho người đọc nội dung này tìm kiếm lời khuyên của riêng họ. Mà không cần sự chấp thuận của Pepperstone, việc sao chép hoặc phân phối lại thông tin này không được phép.