CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Giờ giao dịch

Nắm bắt cơ hội tại thời điểm mở và đóng cửa thị trường với Pepperstone và làm chủ giao dịch.

Hầu hết giờ giao dịch của cặp FX là 24 giờ mỗi ngày trong tuần, với thời gian nghỉ hai phút từ 23:59 giờ máy chủ cho đến 00:01 giờ máy chủ; vào thứ Sáu giao dịch kết thúc sớm 5 phút vào lúc 23:55 giờ máy chủ, thay vì 23:59, để ngăn chặn việc spread giãn mạnh khi các nhà cung cấp thanh khoản offline vào cuối tuần. Giờ giao dịch có thể thay đổi tùy theo từng sự kiện và các yếu tố của thị trường.

Giờ máy chủ được đặt thành GMT + 3 khi Hoa Kỳ chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày và GMT + 2 khi Hoa Kỳ không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày; điều này cho phép nến hàng ngày đóng cửa vào cuối phiên giao dịch tại New York mỗi ngày. Phiên giao dịch New York đóng cửa được coi là kết thúc của ngày giao dịch.

Có một số ngoại lệ đối với các quy tắc thông thường đối với một số loại tiền tệ và các tài sản khác được nêu dưới đây:

Market Holidays (April 2024)

All times set to GMT+3 (Server time)

EC - Early Close LO - Late Open

Symbol 04.04.2024 25.04.2024
Qingming Festival ANZAC Day
HK50* Closed
Hong Kong Shares Closed
CHINAH Closed
AUS200* LO 10:10
Australia Shares & ETFsClosed

*This calendar applies to both Cash and Forward products

Commodities

-All trading hours are in GMT+3

-All markets close 5 minute early on every Friday

-ASX staggered open times for all stocks, which last for 10 minutes. Securities open in five groups, according to the starting letter of their ASX code. 1.(A-B), 2.(C-F), 3.(G-M), 4.(N-R), 5. (S-Z).

Metals

Symbol Monday Tuesday-Thursday Friday Saturday Sunday
Metals 01:01 - 23:59 01:01 - 23:59 01:01 - 23:55 Closed Closed
XAGSGD 01:01 - 18:59 01:01 - 18:59 01:00 - 18:55 Closed Closed
XAUCNH 01:01 - 18:59 01:01 - 18:59 01:00 - 18:55 Closed Closed
XAUSGD 01:01 - 18:59 01:01 - 18:59 01:00 - 18:55 Closed Closed
XAUTHB 01:01 - 18:59 01:01 - 18:59 01:00 - 18:55 Closed Closed

Energies

Symbol Monday Tuesday-Thursday Friday Saturday Sunday
Energies 01:00 - 23:59 01:00 - 23:59 01:00 - 23:55 Closed Closed
Spot Brent 01:00 - 23:59 00:00 - 01:00, 03:00 - 23:59 00:00 - 01:00, 03:00 - 23:55 Closed Closed

Soft

Symbol Monday Tuesday-Thursday Friday Saturday Sunday
Cattle 16:30 - 21:05 16:30 - 21:05 16:30 - 21:00 Closed Closed
Cocoa 11:45 - 20:30 11:45 - 20:30 11:45 - 20:25 Closed Closed
Coffee 11:15 - 20:30 11:15 - 20:30 11:15 - 20:25 Closed Closed
Cotton 04:00 - 21:20 04:00 - 21:20 04:00 - 21:15 Closed Closed
LeanHogs 16:30 - 21:05 16:30 - 21:05 16:30 - 21:00 Closed Closed
LDSugar 10:45 - 19:55 10:45 - 19:55 10:45 - 19:50 Closed Closed
Lumber 17:00 - 23:05 17:00 - 23:05 17:00 - 23:00 Closed Closed
OJ 15:00 - 21:00 15:00 - 21:00 15:00 - 20:55 Closed Closed
Sugar 10:30 - 20:00 10:30 - 20:00 10:30 - 19:55 Closed Closed
RghRice 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:20 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:20 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:15 Closed Closed
Corn 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 Closed Closed
Oats 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 Closed Closed
Soybeans 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 Closed Closed
SoyMeal 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 Closed Closed
SoyOil 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 Closed Closed
Wheat 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 Closed Closed

Hard

Symbol Monday Tuesday-Thursday Friday Saturday Sunday
Copper 01:00 - 23:59 01:00 - 23:59 01:00 - 23:55 Closed Closed
Aluminium 03:01 - 20:59 03:01 - 20:59 03:01 - 20:55 Closed Closed
Nickel 10:01 - 20:59 10:01 - 20:59 10:01 - 20:55 Closed Closed
Lead 03:01 - 20:59 03:01 - 20:59 03:01 - 20:55 Closed Closed
Zinc 03:01 - 20:59 03:01 - 20:59 03:01 - 20:55 Closed Closed

Indices

Symbol/Security Monday Tuesday-Thursday Friday Saturday Sunday
AUS200 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 Closed Closed
UK100 01:05 - 23:59 01:00 - 23:59 01:00 - 22:55 Closed Closed
US500 01:00 - 23:59 01:00 - 23:59 01:00 - 23:55 Closed Closed
GER40 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 01:00 - 03:00, 03:15 - 22:55 Closed Closed
US30 01:00 - 23:59 01:00 - 23:59 01:00 - 23:55 Closed Closed
JPN225 01:00 - 23:59 01:00 - 23:59 01:00 - 23:55 Closed Closed
NAS100 01:00 - 23:59 01:00 - 23:59 01:00 - 23:55 Closed Closed
EUSTX50 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 01:00 - 03:00, 03:15 - 22:55 Closed Closed
FRA40 09:00 - 23:00 09:00 - 23:00 09:00 - 22:55 Closed Closed
CA60 16:30 - 23:15 16:30 - 23:15 16:30 - 23:10 Closed Closed
CHINAH 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 Closed Closed
NETH25 09:00 - 23:00 09:00 - 23:00 09:00 - 22:55 Closed Closed
NOR25 10:00 - 17:20 10:00 - 17:20 10:00 - 17:15 Closed Closed
SA40 09:30 - 18:30 09:30 - 18:30 09:30 - 18:25 Closed Closed
GERTEC30 10:00 - 18:30 10:00 - 18:30 10:00 - 18:25 Closed Closed
HK50 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 Closed Closed
MidDE50 10:00 - 18:30 10:00 - 18:30 10:00 - 18:25 Closed Closed
SWI20 09:00 - 23:00 09:00 - 23:00 09:00 - 22:55 Closed Closed
SPA35 09:00 - 21:00 09:00 - 21:00 09:00 - 20:55 Closed Closed
US2000 01:00 - 23:59 01:00 - 23:59 01:00 - 23:55 Closed Closed
CN50 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:40 Closed Closed
VIX 01:00 - 23:59 01:00 - 23:59 01:00 - 23:55 Closed Closed
SCI25 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 Closed Closed

Currency Indices

Symbol Monday Tuesday-Thursday Friday Saturday Sunday
USDX 01:00 - 23:59 03:00 - 23:59 03:00 - 23:55 Closed Closed
EURX 01:00 - 23:59 01:00 - 23:59 01:00 - 23:55 Closed Closed
JPYX 01:00 - 23:59 01:00 - 23:59 01:00 - 23:55 Closed Closed

Trading sessions, market hours, and currency exchange hours vary according to country, and traders should be aware of these differences when planning their trading activity. View Forex session times and trading hours by region on our website.

Cryptocurrencies

Symbol/Security Monday Tuesday-Thursday Friday Saturday Sunday
ADAUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
AVAXUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
BCHUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
BNBUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
BTCAUD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
BTCEUR 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
BTCGBP 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
BTCUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
COMPUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
Crypto10 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
Crypto20 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
Crypto30 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
DOGEUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
DOTUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
EOSUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
ETCUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
ETHAUD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
ETHEUR 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
ETHGBP 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
ETHUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
GLMRUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
KSMUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
LINKUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
LTCUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
MATICUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
SOLUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
UNIUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
XLMUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
XRPUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59
XTZUSD 00:01 - 23:59 00:01 - 23:59 00:01 - 23:55 01:00 - 23:59 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59

Shares

Our Share CFDs can be traded during the New York session. Also, we're one of the few brokers offering extended market hours on US equities. This includes when earnings are typically released, helping you reduce risk or take a position before the next day’s open.

Symbol Monday Tuesday-Thursday Friday Saturday Sunday
Australia 03:01 - 08:59 03:01 - 08:59 03:01 - 08:55 Closed Closed
Germany 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 Closed Closed
Hong Kong 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:55 Closed Closed
United Kingdom 10:01 - 18:29 10:01 - 18:29 10:01 - 18:25 Closed Closed
USA 16:31 - 22:59 16:31 - 22:59 16:31 - 22:55 Closed Closed
Belgium 10:01 - 18:29 10:01 - 18:29 10:01 - 18:25 Closed Closed
France 10:01 - 18:29 10:01 - 18:29 10:01 - 18:25 Closed Closed
Switzerland 10:01 - 18:19 10:01 - 18:19 10:01 - 18:15 Closed Closed
Denmark 10:01 - 17:55 10:01 - 17:55 10:01 - 17:50 Closed Closed
Norway 10:01 - 18:19 10:01 - 18:19 10:01 - 18:15 Closed Closed
Sweden 10:01 - 18:24 10:01 - 18:24 10:01 - 18:20 Closed Closed
Finland 10:01 - 18:24 10:01 - 18:24 10:01 - 18:20 Closed Closed
Ireland 10:01 - 18:27 10:01 - 18:27 10:01 - 18:25 Closed Closed
Portugal 10:01 - 18:29 10:01 - 18:29 10:01 - 18:25 Closed Closed
Spain 10:01 - 18:29 10:01 - 18:29 10:01 - 18:25 Closed Closed
Netherlands 10:01 - 18:29 10:01 - 18:29 10:01 - 18:25 Closed Closed
Austria 10:01 - 18:29 10:01 - 18:29 10:01 - 18:25 Closed Closed

*Australian shares trade schedule is 01:00 to 07:00 Stagger start, meaning Australian share names A-B open 01:01, C-F open 01:03, G-M open 01:05, N-R open 01:07 and S-Z open 01:10.

Rủi ro

Các thị trường tiền điện tử cơ bản mở cửa vào cuối tuần. Chúng tôi không cung cấp một 'biểu tượng cuối tuần' riêng biệt, vì vậy khi bạn mở một vị thế, bạn sẽ làm như vậy với cùng một biểu tượng mà bạn giao dịch trong tuần. Các vị thế của bạn sẽ tiếp tục di chuyển vào cuối tuần và việc cắt lỗ và chốt lời của bạn vẫn có thể được kích hoạt.

Các vị thế của bạn sẽ tiếp tục di chuyển vào cuối tuần và việc cắt lỗ và chốt lời của bạn vẫn có thể được kích hoạt. Cắt lỗ, chốt lời và các lệnh đang chờ mở trên tất cả các vị trí tiền điện tử (ngoại trừ Dash) có thể được kích hoạt trong thời gian giao dịch cuối tuần của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng các vị trí cuối tuần với các điểm dừng / giới hạn đính kèm sẽ không được trừ vào các hợp đồng hiện có trong tuần. Trong trường hợp này, vị trí cuối tuần sẽ chuyển sang vị trí ngày trong tuần mới, với các điểm dừng / giới hạn tương tự được đính kèm.

Tương tự, các vị thế cuối tuần sẽ không giảm giá so với các hợp đồng ngày trong tuần hiện tại nếu các hợp đồng ngày trong tuần có các điểm dừng / giới hạn đi kèm. Trong trường hợp này, các vị trí cuối tuần sẽ được chuyển thành các hợp đồng ngày trong tuần mới.

Nếu bạn có một vị thế mở trên một trong các thị trường tiền điện tử này (ngoại trừ Dash), thì giao dịch cuối tuần sẽ bị ảnh hưởng.

Khoảng thời gian giao dịch bổ sung này vào cuối tuần không chỉ có nghĩa là bạn không chỉ có nhiều thời gian hơn để suy đoán về giá của các đồng tiền khác nhau mà còn có thể lấp đầy bất kỳ lệnh dừng lỗ và chốt lời nào mà bạn đã đính kèm vào cuối tuần.

Sẵn sàng giao dịch ?

Bắt đầu thật nhanh chóng và dễ dàng. Đăng ký trong vài phút với quy trình đăng ký đơn giản của chúng tôi.