Giờ giao dịch

Nắm bắt cơ hội tại thời điểm mở và đóng cửa thị trường với Pepperstone và làm chủ giao dịch.

Ngày lễ Quốc khánh - Giờ giao dịch (GMT+3)

InstrumentFriday (03/07/2020)
ForexNormal
CryptocurrenciesNormal
US Indices (Except NAS100)Early Close 20:00, Out of hours Pricing
US Equity CFDsClosed
NAS100Early Close 20:00
LIT15, FIN10, GRN30Closed
US Share CFDsClosed
USDXEarly Close 20:00
VIXEarly Close 18:30
MetalsEarly Close 20:00
SpotCrudeEarly Close 20:00
XNGUSDEarly Close 19:45
XBRUSDEarly Close 20:30
XTIUSDEarly Close 20:00
Soft Commodities (Except London Sugar)Closed
LondonSugarEarly Close 19:00
CopperEarly Close 20:00

Hầu hết giờ giao dịch của cặp FX là 24 giờ mỗi ngày trong tuần, với thời gian nghỉ hai phút từ 23:59 giờ máy chủ cho đến 00:01 giờ máy chủ; vào thứ Sáu giao dịch kết thúc sớm 5 phút vào lúc 23:55 giờ máy chủ, thay vì 23:59, để ngăn chặn việc spread giãn mạnh khi các nhà cung cấp thanh khoản offline vào cuối tuần. Giờ giao dịch có thể thay đổi tùy theo từng sự kiện và các yếu tố của thị trường.

Giờ máy chủ được đặt thành GMT + 3 khi Hoa Kỳ chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày và GMT + 2 khi Hoa Kỳ không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày; điều này cho phép nến hàng ngày đóng cửa vào cuối phiên giao dịch tại New York mỗi ngày. Phiên giao dịch New York đóng cửa được coi là kết thúc của ngày giao dịch.

Có một số ngoại lệ đối với các quy tắc thông thường đối với một số loại tiền tệ và các tài sản khác được nêu dưới đây:

Forex

ForexGiờ địa phương (GMT +7)Giờ giao dịch (GMT +3)
Đa số những cặp ngoại hốiMở 04:01 thứ Hai - Không giao dịch 03:59-04:01 (thứ Bảy Đóng 03:55)24/5
USD/RUB14:15 - 03:3010:15 - 23:30
USD/CZK12:00 - 03:5908:00 - 23:59
EUR/CZK12:00 - 03:5908:00 - 23:59

Hợp đồng chênh lệch chỉ số

Hợp đồng chênh lệch chỉ sốGiờ địa phương (GMT +7)Giờ giao dịch (GMT +3)
EUSTX50, GER30, SPA35, UK100, US500, US30, HK50, US2000 and CN50Mở 05:00 thứ Hai | 04:01-03:59 (thứ Bảy Đóng 03:55)00:01 - 23:59 (Mở 01:00 thứ Hai; thứ sáu đóng cửa 23:55)
JPN225Mở 05:00 thứ Hai | 04:01-03:59 (thứ Bảy Đóng 03:55)00:01 - 09:10 / 10:20 - 23:59 (Mở 01:00 thứ Hai).
AUS20006:50 - 13:30, 14:10 - 03:5902:50 - 09:30, 10:10 - 23:59
FRA4013:00-03:0009:00 - 23:00
IT4014:00-22:4010:00 - 18:40
NAS10005:00-03:15, 03:30-03:59 (thứ Bảy Đóng 03:55)01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 (thứ sáu đóng cửa 23:55)

CFD cổ phiếu

Cổ phiếu CFD của chúng tôi có thể được giao dịch trong phiên New York. Ngoài ra, chúng tôi là một trong số ít các nhà môi giới mà bạn có thể giao dịch cổ phiếu Hoa Kỳ ngoài giờ giao dịch ngay cả vào thời điểm cổ tức được phát hành giúp bạn hạn chế rủi ro hoặc có thể giữ lệnh trước giờ mở cửa thị trường của ngày tiếp theo

CFD cổ phiếuGiờ địa phương (GMT +7)Giờ giao dịch (GMT +3)
Tất cả cổ phiếu CFDs15:00 - 20:25 | 20:30 - 02:55 | 03:05 - 03:59 | 04:01 - 07:00 (thứ Bảy Đóng 03:55)16:30 - 22:55

Hàng hóa

Hàng hóaGiờ địa phương (GMT +7)Giờ giao dịch (GMT +3)
Kim loại/Năng lượng05:00 - 03:59 (thứ Bảy Đóng 03:55)01:00 to 23:59
XBR/USD07:00 - 03:59 (thứ Bảy Đóng 03:55)03:00 - 23:59
Ca cao15:45 - 00:3011:45 - 20:30
Cà phê15:15 - 00:3011:15 - 20:30
Bông13:00 - 01:1509:00 - 21:15
Nước cam19:00 - 01:0015:00 - 21:00
Đường14:30 - 00:0010:30 - 20:00

CCFD chỉ số tiền tệ

Currency index CFDsLocal hours (GMT +11)Giờ giao dịch (GMT +3)
USDX07:00 - 03:59 (thứ Bảy Đóng 03:55)03:00 - 23:59

Bạn đã sẵn sàng giao dịch?

Thật nhanh chóng và dễ dàng để bắt đầu. Áp dụng trong vài phút với quy trình ứng dụng đơn giản của chúng tôi.