CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Support FAQ - Example

Your withdrawal status is shown in the 'Funds' tab. Select 'History' and then 'Withdrawals' to see all withdrawals, the status, and a legend with explanations to guide you.

transfer-funds.png withdrawal-status.png

Couldn't find what you were looking for?

Get in touch via email, phone or live chat below.