CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ 81.4% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

วิดีโอการศึกษา

Trading with Pepperstone made easy

ชมวิดีโอเพื่อการศึกษาของเราที่นี่:

CFDs 101 - มาร์จิ้นและเลเวอเรจคืออะไร?

การจัดการความเสี่ยง

เพราะอะไรจึงต้องใช้ CFD ในการซื้อขายของคุณ?

อธิบายเรื่อง CFD: สภาพคล่องส่งผลต่อการซื้อขายของคุณอย่างไร

คำอธิบาย CFD: Crypto CFDs กับการแลกเปลี่ยน Crypto

คำอธิบาย CFD: หุ้น CFD เทียบกับหุ้นสามัญ

เจาะลึก Pepperstone: ทำความเข้าใจต้นทุนในการซื้อขาย

เจาะลึก Pepperstone: ความยืดหยุ่นในการขายชอร์ตด้วย CFD ของหุ้น

เจาะลึกกับ Pepperstone: 5 เหตุผลในการซื้อขายแบบอัตโนมัติ

เจาะลึก Pepperstone: โปรกับรายย่อย?

เจาะลึกกับ Pepperstone: การกำหนดราคาโดยไม่ต้องมี Dealing Desk

How to: survive and thrive in a high volatility regime

วิธีการ: ซื้อขายคู่เงิน (FX)

วิธีการ: ซื้อขายทองคำ CFD

How to: ซื้อขายในตลาดพลังงาน

How to: ซื้อขายสกุลเงินดิจิตัล

How to: ซื้อขายดัชนีหุ้นทั่วโลก

How to: ซื้อขายหุ้นของจีน