CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ 81.4% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

กำหนดการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาที่จะเกิดขึ้น

มิถุนายน 2024

ในระหว่างการบำรุงรักษา เซิร์ฟเวอร์อาจหยุดทำงานชั่วคราว และลูกค้าอาจไม่สามารถเข้าถึงบัญชีหรือเทอร์มินัลของตนได้