CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Cổ tức cho CFD Cổ phiếu

Tiếp cận với nhiều công ty, chẳng hạn như Apple, Alphabet, Tesla và Alibaba, đồng thời tận dụng mùa báo cáo với giờ giao dịch sau thị trường của chúng tôi và hoa hồng từ 0,02 USD cho mỗi cổ phiếu. Bắt đầu giao dịch Chia sẻ CFD ngay bây giờ.

Cổ tức là gì?

Cổ tức là sự phân phối, chia sẻ một phần thu nhập của công ty cho các cổ đông của công ty đó. Cổ tức thường được trả dưới dạng tiền mặt nếu bạn sở hữu cổ phiếu cơ bản. Chúng cũng có thể được trả dưới dạng cổ phiếu bổ sung.

Upcoming Corporate Actions

Action Type Ticker Name Effective Date Summary Summary Summary Summary
Delisting TWEN AU Equity 2023-12-05 00:00:00 Name: Treasury Wine Estates Ltd Exchange Delisted From: Australian Security Exchange Reason for delisting: Assimilated with underlying shares Reason for delisting: Assimilated with underlying shares

Upcoming Cash Dividends

Company Exchange Monday 04/12 Tuesday 05/12 Wednesday 06/12 Thursday 07/12 Friday 08/12
Incitec Pivot ASX 0.05
Collins Food Ltd ASX 0.18
Fisher & Paykel H Foreign Exempt NZX ASX 0.25
Next LSE 0.66
Intermediate Cap LSE 0.26
Pets at Home Group PLC LSE 0.05

Dưới đây là một số đặc điểm chính của cổ tức:

  • Cổ tức là một phần thưởng và một hình thức lương bổng cho cổ đông, thường được trả theo quý hoặc mỗi nửa năm. 
  • Cổ tức là một trong những lý do chính khiến các nhà đầu tư bị thu hút bởi một doanh nghiệp. 
  • Thông thường, dòng tiền và khả năng sinh lời của doanh nghiệp càng lớn, khả năng doanh nghiệp đó trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông càng cao. 
  • Cổ tức là một cách tuyệt vời để các nhà đầu tư đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp.

Tất nhiên, không phải tất cả các công ty đều thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Nhiều công ty có mức tăng trưởng cao có thể sẽ không chọn việc trả tiền mặt cho cổ đông, mà sẽ tái đầu tư tiền vào hoạt động kinh doanh nếu họ cảm thấy nguồn vốn đó có thể mang lại lợi ích tốt hơn cho cổ đông thông qua tăng trưởng thu nhập lớn hơn. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư có thể đồng ý từ bỏ cổ tức với hy vọng công ty sẽ có nhiều vốn hơn để phát triển.


Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà nếu nhà đầu tư tiến hành mua/bán cổ phiếu của công ty thì cũng không còn quyền hưởng khoản thanh toán cổ tức sắp tới.

‎• Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức thường là ngày làm việc trước ngày công ty trả cổ tức.
‎• Nếu các nhà giao dịch mở một vị thế vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức, họ sẽ không được hưởng (đối với vị thế mua) hoặc không phải trả cổ tức (đối với vị thế bán) cho các vị thế của họ.
‎• Giá trị của cổ phiếu sẽ giảm vào ngày này do việc chia cổ tức.

Cổ tức có ý nghĩa gì đối với nhà giao dịch?

Khi một công ty trả cổ tức, giá cổ phiếu của công ty đó sẽ giảm bằng đúng số tiền cổ tức. Lý do là vì công ty đã thanh toán tiền mặt nắm giữ trên bảng cân đối kế toán của mình cho các cổ đông và số tiền mặt đó được xem xét để phân bổ giá trị lý thuyết cho công ty.

Những điểm cần lưu ý:
  • Cần nhớ rằng các nhà giao dịch không thể kiếm được tiền hay mất tiền do việc điều chỉnh giá cổ phiếu theo cổ tức, vì việc trả cổ tức là sự kiện đã được lên lịch sẵn và các thành phần tham gia thị trường không thể can thiệp vào việc điều chỉnh giá này.
  • Nếu bạn có vị thế mở trong thời gian điều chỉnh giá cổ phiếu theo cổ tức, Pepperstone đảm bảo rằng sẽ tài khoản giao dịch của bạn sẽ không phải chịu bất cứ tác động tài chính nào.
  • Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách ghi nợ hoặc ghi có cho bạn số tiền đã phát sinh do việc điều chỉnh cổ tức.

Các khách hàng sẽ tìm thấy sự điều chỉnh này trong phần lịch sử tài khoản giao dịch trên mỗi nền tảng giao dịch.

Tính toán thời gian điều chỉnh

Khi thị trường mở cửa vào ngày giao dịch không hưởng quyền, cổ phiếu sẽ giảm theo mức cổ tức đã trả cho cổ đông.

Ví dụ:
Công ty khai thác vàng X đang giao dịch ở mức 10 USD và họ trả cổ tức 0,5 cent cho mỗi cổ phiếu nắm giữ. Nếu không tính đến các biến số thị trường khác, X sẽ mở cửa trở lại (vào ngày "giao dịch không hưởng quyền") ở mức 9,50 USD.
Việc điều chỉnh đối với các CFD cổ phiếu đơn giản hơn so với CFD Chỉ số, thứ hoạt động với cùng một khái niệm nhưng có sự khác biệt đôi chút. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang các Chỉ số của chúng"tôi

Sẵn sàng giao dịch ?

Bắt đầu thật nhanh chóng và dễ dàng. Đăng ký trong vài phút với quy trình đăng ký đơn giản của chúng tôi.