Bạn đã sẵn sàng giao dịch?

Bắt đầu thật nhanh chóng và dễ dàng - chỉ cần nạp một khoản tiền nhỏ. Chỉ mất vài phút đăng ký với quy trình đăng ký đơn giản của chúng tôi.

Hầu hết giờ giao dịch của cặp FX là 24 giờ mỗi ngày trong tuần, với thời gian nghỉ hai phút từ 23:59 giờ máy chủ cho đến 00:01 giờ máy chủ; vào thứ Sáu giao dịch kết thúc sớm 5 phút vào lúc 23:55 giờ máy chủ, thay vì 23:59, để ngăn chặn việc spread giãn mạnh khi các nhà cung cấp thanh khoản offline vào cuối tuần. Giờ giao dịch có thể thay đổi tùy theo từng sự kiện và các yếu tố của thị trường.

Giờ máy chủ được đặt thành GMT + 3 khi Hoa Kỳ chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày và GMT + 2 khi Hoa Kỳ không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày; điều này cho phép nến hàng ngày đóng cửa vào cuối phiên giao dịch tại New York mỗi ngày. Phiên giao dịch New York đóng cửa được coi là kết thúc của ngày giao dịch.

Có một số ngoại lệ đối với các quy tắc thông thường đối với một số loại tiền tệ và các tài sản khác được nêu dưới đây:

Forex

Forex
Giờ địa phương (GMT +7)
Giờ giao dịch (GMT +3)
Đa số những cặp ngoại hối
Mở 04:01 thứ Hai - Không giao dịch 03:59-04:01 (thứ Bảy Đóng 03:55)
24/5
USD/RUB
14:15 - 03:30
10:15 - 23:30
USD/CZK
12:00 - 03:59
08:00 - 23:59
EUR/CZK
12:00 - 03:59
08:00 - 23:59

Hợp đồng chênh lệch chỉ số

Hợp đồng chênh lệch chỉ số
Giờ địa phương (GMT +7)
Giờ giao dịch (GMT +3)
EUSTX50, GER30, JPN225, SPA35, UK100, US500, US30, HK50, US2000 and CN50
Mở 05:00 thứ Hai | 04:01-03:59 (thứ Bảy Đóng 03:55)
00:01 - 23:59 (Mở 01:00 thứ Hai; thứ sáu đóng cửa 23:55)
AUS200
06:50 - 13:30, 14:10 - 03:59
02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59
FRA40
13:00-03:00
09:00 - 23:00
IT40
14:00-22:40
10:00 - 18:40
NAS100
05:00-03:15, 03:30-03:59 (thứ Bảy Đóng 03:55)
01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 (thứ sáu đóng cửa 23:55)

CFD cổ phiếu

Cổ phiếu CFD của chúng tôi có thể được giao dịch trong phiên New York. Ngoài ra, chúng tôi là một trong số ít các nhà môi giới mà bạn có thể giao dịch cổ phiếu Hoa Kỳ ngoài giờ giao dịch ngay cả vào thời điểm cổ tức được phát hành giúp bạn hạn chế rủi ro hoặc có thể giữ lệnh trước giờ mở cửa thị trường của ngày tiếp theo

CFD cổ phiếu
Giờ địa phương (GMT +7)
Giờ giao dịch (GMT +3)
Tất cả cổ phiếu CFDs
15:00 - 20:25 | 20:30 - 02:55 | 03:05 - 03:59 | 04:01 - 07:00 (thứ Bảy Đóng 03:55)
16:30 - 22:55

Hàng hóa

Hàng hóa
Giờ địa phương (GMT +7)
Giờ giao dịch (GMT +3)
Kim loại/Năng lượng
05:00 - 03:59 (thứ Bảy Đóng 03:55)
01:00 to 23:59
XBR/USD
07:00 - 03:59 (thứ Bảy Đóng 03:55)
03:00 to 23:59
Ca cao
15:45 - 00:30
11:45 - 20:30
Cà phê
15:15 - 00:30
11:15 - 20:30
Bông
13:00 - 01:15
09:00 - 21:15
Nước cam
19:00 - 01:00
15:00 - 21:00
Đường
14:30 - 00:00
10:30 - 20:00

CFD chỉ số tiền tệ

CFD chỉ số tiền tệ
Giờ địa phương (GMT +7)
Giờ giao dịch (GMT +3)
USDX
07:00 - 03:59 (thứ Bảy Đóng 03:55)
03:00 - 23:59

Bạn đã sẵn sàng giao dịch?

Bắt đầu thật nhanh chóng và dễ dàng - chỉ cần nạp một khoản tiền nhỏ. Chỉ mất vài phút đăng ký với quy trình đăng ký đơn giản của chúng tôi.

Hỗ trợ