CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 82.51% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Maintenance Schedule

Upcoming maintenance

October 2022

MetaTrader 4

[Demo Servers] Saturday, 01 October from 1:00pm to 6:00pm (GMT+3)

[Live & Demo Servers] Sunday, 02 October from 09:00pm - 00:00am (GMT+3)

[Live & Demo Servers] Monday, 03 October from 00:00am - 02:00am (GMT+3)