Giao dịch API

Chúng tôi hỗ trợ giao dịch tự động thông qua API của chúng tôi. Còn được gọi là giao dịch Giao diện lập trình ứng dụng, công nghệ này lý tưởng cho những người sử dụng hệ thống giao dịch tự động hoặc phát triển hệ thống được xây dựng trên tùy chỉnh của riêng họ.

Lợi ích của giao dịch với API Pepperstone

Tăng khả năng nhìn thấy chiều sâu của thị trường

Yên tâm khi biết chúng tôi có tài khoản khách hàng tách biệt để giữ vốn của bạn

Tiếp cận nhiều nhà cung cấp thanh khoản để đảm bảo bạn có được giá tốt nhất

Chủ tài khoản hiện tại của Pepperstone với khối lượng giao dịch tối thiểu 250 triệu đô la Úc mỗi tháng có thể áp dụng cho Môi trường demo FIX để kiểm tra Khả năng FIX của chúng tôi.

Nếu bạn muốn thảo luận về giao dịch API, vui lòng gửi email support@pepperstone.com.