CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Giao dịch xã hội

Theo dõi và sao chép giao dịch từ các nhà giao dịch phổ biến sử dụng dịch vụ của bên thứ ba trong khi tìm hiểu cách cải thiện giao dịch của riêng bạn.

Sẵn sàng giao dịch ?

Bắt đầu thật nhanh chóng và dễ dàng. Đăng ký trong vài phút với quy trình đăng ký đơn giản của chúng tôi.

Quan trọng: Các nền tảng này do bên thứ ba cung cấp và chúng tôi không cam kết hay đảm bảo rằng nền tảng chính xác hay không có lỗi. Không có gì trên trang này được hiểu là một đề nghị, khuyến nghị hoặc chào mời để mua, bán hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Chúng tôi không tính đến các mục tiêu cá nhân, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn trong việc cung cấp các nền tảng này cho bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào được thực hiện do sử dụng các nền tảng này. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm tư vấn độc lập trước khi quyết định có nên sử dụng nền tảng giao dịch xã hội hay không và tìm hiểu những rủi ro xung quanh việc sử dụng nền tảng giao dịch xã hội.