CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.7% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Tín hiệu MetaTrader

Hãy đưa phán đoán và cảm xúc ra khỏi giao dịch bằng cách truy cập hàng ngàn chiến lược và tín hiệu giao dịch từ các nhà giao dịch thành công trong thời gian thực.

Tín hiệu MetaTrader giúp bạn:


Đa dạng hóa giao dịch của bạn với nhiều chiến lược

Giảm rủi ro danh mục đầu tư của bạn bằng cách sử dụng các nhà cung cấp tín hiệu khác nhau với các cách tiếp cận khác nhau

Loại bỏ sự cần thiết phải liên tục theo dõi biểu đồ

Loại bỏ sự cần thiết phải liên tục theo dõi biểu đồ

Tiết kiệm thời gian mà không cần giấy tờ

Giành quyền kiểm soát hoàn toàn tài khoản của bạn: đóng giao dịch, thay đổi phân bổ vốn cho một chiến lược, thay đổi điểm cắt lỗ được đưa ra hoặc xóa chiến lược bất cứ lúc nào

Quan trọng: Tín hiệu MetaTrader đã được đưa ra bởi bên thứ ba và chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào là chính xác hoặc không có lỗi. Không có gì trên trang này được hiểu là một đề nghị, khuyến nghị hoặc chào mời để mua, bán hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Chúng tôi không tính đến các mục tiêu cá nhân, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn trong việc cung cấp Tín hiệu MetaTrader cho bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào được thực hiện do sử dụng Tín hiệu MetaTrader. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm tư vấn độc lập trước bất kỳ quyết định giao dịch nào.