CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 82.51% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

DupliTrade

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với DupliTrade - thị trường chiến lược giao dịch phổ biến cho phép bạn tự động hóa giao dịch của mình. Duplitrade sử dụng tín hiệu từ các nhà giao dịch độc quyền, khai thác chuyên môn của họ, cho phép bạn xây dựng kiến thức giao dịch của mình và có được những hiểu biết quan trọng về các kỹ thuật chuyên nghiệp

Bắt đầu ngay hôm nay

  1. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy mở tài khoản giao dịch Thực
  2. Tạo một tài khoản Duplitrade với Pepperstone
  3. Liên hệ với chúng tôi và yêu cầu liên kết tài khoản của bạn với Duplitrade.

Tuyên bố khước từ trách nhiệm: Duplitrade là một công ty đăng ký tại BVI và việc sử dụng nền tảng của công ty này tuân theo Điều khoản và điều kiện được ghi rõ trên trang web của công ty duplitrade.com/terms-and-conditions. Pepperstone Group Limited (Pepperstone Group Limited) không có trách nhiệm và không kiểm soát các tín hiệu được tạo ra thông qua việc sử dụng Duplitrade và kết quả giao dịch trên tài khoản Pepperstone. Tín hiệu được tạo bởi Duplitrade trên tài khoản Pepperstone không cấu thành tư vấn thực tế, chung chung hoặc cá nhân của Pepperstone.

Quan trọng: Thông tin và phân tích được cung cấp ở đây đã được đưa ra bởi công ty cung cấp tín hiệu. Pepperstone đã sao chép thông tin mà không thay đổi hoặc xác minh và không thể hiện rằng tài liệu này là chính xác, hiện hành hoặc hoàn chỉnh và không nên dựa vào đó. Tài liệu nói chung về bản chất và đã được chuẩn bị cho mục đích thông tin mà không liên quan đến bất kỳ mục tiêu đầu tư, giải pháp tài chính hoặc phương tiện nào. Pepperstone khuyên khách hàng nên tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập trước khi xem xét đầu tư vào bất kỳ sản phẩm và dịch vụ tín hiệu nào. Hơn nữa, Pepperstone nhắc lại rằng lợi nhuận trong quá khứ không phải là một chỉ số về hiệu suất trong tương lai. Bạn đọc cũng nên lưu ý rằng như với tất cả các ứng dụng công nghệ, có những điểm yếu cố hữu và hệ điều hành phụ thuộc vào các bên thứ ba quản lý kết nối với máy chủ Pepperstone. Giao dịch trên internet sử dụng bất kỳ ứng dụng giao dịch qua mạng xã hội/sao chép nào có khả năng bị gián đoạn, dẫn đến thua lỗ không lường trước được, có thể vượt quá số dư tài khoản của khách hàng. Pepperstone không chịu trách nhiệm về hiệu suất của ứng dụng.