CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Giới thiệu một người bạn và mỗi người có thể nhận được 20 giao dịch miễn phí hoa hồng^

Giới thiệu chương trình giới thiệu độc đáo của Pepperstone. T&C được áp dụng.

Một người bạn của bạn là một người bạn của chúng tôi.

Khi bạn giới thiệu một người bạn tiếp tục tài trợ với chúng tôi, cả hai bạn sẽ nhận được 20 giao dịch miễn phí hoa hồng. 

Không có giới hạn về số lượng bạn bè mà bạn có thể giới thiệu.

Nhận giao dịch miễn phí miễn phí hoa hồng của bạn trong 3 bước

  1. Mời bạn bè của bạn giao dịch với chúng tôi và mở tài khoản (Standard hoặc Razor)
  2. Yêu cầu bạn bè của bạn nêu địa chỉ email của bạn trong phần 'Làm thế nào bạn biết đến chúng tôi' trong Tùy chọn Tài khoản 
  3. Bạn của bạn phải đáp ứng yêu cầu ký quỹ ban đầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở tài khoản của họ

Làm thế nào nó hoạt động?

Sau khi bạn của bạn đáp ứng các yêu cầu dưới đây trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở tài khoản của họ, chúng tôi sẽ áp dụng 20 giao dịch miễn phí hoa hồng cho cả bạn và tài khoản của bạn bè bạn trong vòng 30 ngày.

Bạn của bạn gửi tiền (USD) Mỗi người sẽ nhận được
1.000 đô la

20 lệnh giao dịch, miễn phí hoa hồng, đối với FX và Share CFD đủ điều kiện^

^Các giao dịch không có hoa hồng chỉ có thể được đổi trên các công cụ đủ điều kiện được quy định tại khoản 3.1 của Điều khoản và Điều kiện. Các giao dịch đủ điều kiện được đặt không được vượt quá giá trị USD $ 600 cho mỗi giao dịch. Phí và lệ phí khác có thể được áp dụng. Truy cập Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ.