CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.7% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Katya Stead

Katya Stead

Financial Writer


Katya Stead is a financial writer at Pepperstone with a focus on the CEEMEA region. Having worked at IG Group and as an award-winning financial services journalist, she provides trading and markets content to a wide range of audiences. 

Ready to trade?

It's quick and easy to get started. Apply in minutes with our simple application process.