Nền tảng của chúng tôi

Tự do giao dịch – bất kể nơi đâu. Nền tảng của chúng tôi khả dụng trên hệ điều hành Windows và Mac OS cho máy tính để bàn, iOS và Android cho thiết bị di động và máy tính bảng và trên ứng dụng web, WebTrader.

So sánh nền tảng của chúng tôi

cTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Nền tảng trên máy tính để bàn
Windows
Windows, Mac OS
Windows, Mac OS
Phiên bản trình duyệt
Không
Hỗ trợ Android/iOS
150 sản phẩm giao dịch có sẵn
XNGUSD không có sẵn
Hỗ trợ chương trình expert advisor/giao dịch tự động
Thử nghiệm chiến lược
Lược đồ và chỉ báo có thể tùy chỉnh
Thời gian phiên giao dịch có thể điều chỉnh
Không
Không
Độ sâu của chức năng thị trường
Không
Mức chốt lời/dừng lỗ nâng cao
Không
Không
Truy cập dữ liệu lịch sử
Không
Lược đồ có thể tách riêng để theo dõi nhiều màn hình
Không
Không
Chức năng giao dịch xã hội/sao chép
Hồ sơ, mẫu và mật khẩu được lưu trữ trên máy chủ đám mây
Không
Không

Công cụ giao dịch của chúng tôi

Tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của bạn và nâng cao kinh nghiệm của bạn bằng 28 công cụ và chỉ báo.
Truy cập hàng trăm cơ hội giao dịch dựa trên các mức độ hỗ trợ và kháng cự chính với công cụ nhận dạng mẫu mạnh mẽ này.

Đối tác giao dịch xã hội của chúng tôi

Hỗ trợ