Social Trading

ติดตามและคัดลอกการซื้อขายจากผู้ซื้อขายยอดนิยม โดยใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อเรียนรู้การพัฒนาการซื้อขายของคุณเอง

พร้อมซื้อขายหรือยัง

เริ่มดำเนินการได้ง่ายและรวดเร็ว แม้มีเงินฝากเพียงเล็กน้อย ใช้เวลาสมัครใช้งานเพียงไม่กี่นาทีด้วยกระบวนการสมัครที่เรียบง่าย

สำคัญ: แพลตฟอร์มเหล่านี้ได้รับการจัดทำโดยบุคคลที่สาม และเราไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าเครื่องมือดังกล่าวจะถูกต้องหรือปราศจากข้อผิดพลาดแต่อย่างใด ไม่มีสิ่งใดในหน้านี้ที่อาจตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอ คำแนะนำ หรือการชักชวนให้ซื้อ ขาย หรือเข้าร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายใดๆ โดยเฉพาะ เราไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ส่วนตัว สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของคุณในการให้บริการแพลตฟอร์มเหล่านี้แก่คุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผลการใช้แพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว เราขอแนะนำให้คุณหารือกับที่ปรึกษาอิสระก่อนตัดสินใจว่าจะใช้แพลตฟอร์ม Social Trading และเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม Social Trading หรือไม่