CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ 81.4% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

TradingView คืออะไรและใช้งานอย่างไร

TradingView เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กบนเว็บสำหรับผู้ซื้อขาย ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถโต้ตอบและแบ่งปันแนวคิดในการซื้อขาย รวมทั้งวิเคราะห์และซื้อขายได้โดยตรงจากความสามารถในการสร้างกราฟขั้นสูงของ TradingView คุณสามารถดูวิธีใช้แพลตฟอร์ม TradingView ได้ที่นี่

Couldn't find what you were looking for?

Get in touch via email, phone or live chat below.