CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ 81.4% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ฉันสังเกตเห็นว่ากราฟของฉันดูแตกต่างจากกราฟจากโบรกเกอร์อื่น ๆ ใน TradingView เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้

คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากโบรกเกอร์ต่าง ๆ จะมีผู้ให้บริการสภาพคล่องและการกำหนดราคาของตราสารต่างกัน

Couldn't find what you were looking for?

Get in touch via email, phone or live chat below.