CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ 81.4% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ข้อกำหนดการยืนยันบัญชี

เมื่อคุณเปิดบัญชีธนาคารคุณมักจะต้องเเสดงบัตรประชาชนที่สาขาของธนาคาร Pepperstone ก็ไม่ต่างกัน เราเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุม ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้จักลูกค้าและผู้ที่ใช้บริการของเรา

โดยปกติเราจะยืนยันตัวตนของคุณด้วยบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและเอกสารหลักฐานยืนยันที่อยู่ ดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากที่ใดและประเภทของบัญชีที่คุณกำลังจะเปิด เราจะขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณ หากคุณกำลังเปิดบัญชีสำหรับ บริษัท หรือทรัสต์เราจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นด้วย 

เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเอกสารประเภทใดบ้างเมื่อคุณกรอกใบสมัคร 

ประเภทของเอกสารที่เรายอมรับ ได้แก่ : 

เอกสารเเสดงตัวตนที่ยังไม่หมดอายุ ดังนี้: 

 • หนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่ายเท่านั้น) 
 • บัตรประจำตัวประชาชน 
 • ใบขับขี่ (พร้อมรูปถ่าย) 

เอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ ดังนี้: 

 • ใบเเจ้งค่าสาธารณูปโภค: น้ำประปา ไฟฟ้า หรือโทรศัพท์ 
 • ใบแจ้งยอดธนาคารหรือบัตรเครดิต (ภาพถ่าย / สแกนจากใบเเจ้งยอดตัวจริง หรือ PDF ของใบแจ้งยอด) 
 • ใบเเจ้งค่าภาษีที่อยู่อาศัย 
 • ใบแจ้งยอดภาษี 
 • ใบขับขี่ (พร้อมรูปถ่าย) แสดงที่อยู่และวันหมดอายุของคุณชัดเจน 
 • เอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือสถาบันการเงิน 

ข้อกำหนด

 • ต้องมีอายุน้อยกว่าสามเดือนและแสดงเอกสารฉบับเต็ม 
 • ต้องแสดงชื่อและที่อยู่อาศัย (ไม่ใช่ ตู้ปณ.) 
 • ชื่อและที่อยู่อาศัยในเอกสารต้องตรงกับแบบฟอร์มใบสมัคร 
 • ต้องแสดงข้อกำหนดในการให้บริการ เช่น เงินที่ค้างชำระหรือชำระแล้ว 

หากคุณไม่มีเอกสารเหล่านี้ โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราสามารถแชทกับคุณเพื่อหาทางออก บางครั้งเรายอมรับเอกสารอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึง 

 • สูติบัตร 
 • ทะเบียนบ้าน 

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเอกสารประจำตัวของคุณหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกลับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเสมอ

พร้อมซื้อขายแล้วหรือยัง?

เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำการสมัครในไม่กี่นาทีด้วยขั้นตอนการสมัครที่เรียบง่ายของเรา