ข้อกำหนดของรหัส AML

ภายใต้พระราชบัญญัติการต่อต้านการฟอกเงินและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของออสเตรเลียปี 2006 เราจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะเปิดบัญชีซื้อขายให้กับคุณ

ในการยืนยันตัวตนของคุณ เรากำหนดให้คุณต้องส่งเอกสารระบุตัวตนที่จะต้องมีคะแนนอย่างน้อย 100 คะแนนตามระบบการคิดคะแนนเอกสารระบุตัวตนของเรา

เอกสารที่ส่งมาจะต้องเป็นเอกสารที่เป็นภาษาที่เราสามารถเข้าใจได้ ขณะนี้ทีมของเราสามารถแปลภาษายุโรปโดยส่วนใหญ่ได้ รวมถึงภาษาอาหรับ จีน ญี่ปุ่น มาเลย์ รัสเซีย และไทย

เพื่อช่วยเราในการยืนยันตัวตนของคุณ กรุณาส่งเอกสารที่มีคะแนนรวมอย่างน้อย 100 คะแนน

เอกสารตัวตนหลักที่มีรูป - 70 คะแนน

 • หนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตขับขี่
 • เอกสารระบุตัวตนที่มีรูปที่ออกโดยทางราชการ

ข้อกำหนด

 • ต้องมีชื่อเต็มและวันเดือนปีเกิด
 • หากเอกสารดังกล่าวได้รับการรับรอง จะเพิ่มคะแนนพิเศษให้ 30 คะแนน (รวม 100 คะแนน)
 • ต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารระบุตัวตนรอง - 30 คะแนน

 • บิลค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซ)
 • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต
 • เอกสารภาษีที่ออกโดยทางราชการ
 • สูติบัตร
 • ใบรับรองสัญชาติ

ข้อกำหนด

 • ต้องออกเอกสารดังกล่าวไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นเอกสารฉบับเต็ม
 • ต้องแสดงชื่อและที่อยู่ไปรษณีย์ (ไม่อนุญาตให้ใช้ที่อยู่ตู้ ปณ.)
 • ชื่อและที่อยู่ไปรษณีย์บนเอกสารต้องตรงกับใบสมัคร
 • ต้องแสดงข้อกำหนดการบริการ เช่น จำนวนเงินที่ค้างชำระหรือชำระแล้ว

โปรดทราบ: เราไม่รับเอกสารในรูปแบบของภาพหน้าจอของเอกสารระบุตัวตน เราขอแนะนำให้ส่งเอกสารระบุตัวตนที่มีรูปในรูปแบบไฟล์ภาพ (ไม่แนะนำให้ส่งเป็นภาพสแกนหรือสำเนาถ่ายเอกสาร)

หากคุณมีคำถามใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารระบุตัวตน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

พร้อมซื้อขายหรือยัง

มันง่ายและรวดเร็วในการเริ่มต้น สมัครในไม่กี่นาทีด้วยขั้นตอนการสมัครง่าย ๆ ของเรา