CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ 81.4% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

Equities

Magnificent Seven Isn’t The Same Old Tech Story

Michael Brown
Senior Research Strategist
23 ก.พ. 2567
The recent AI frenzy has led plenty to wonder whether this is the ‘dotcom bubble’ all over again, as markets party on like it’s 1999. However, while I assure you that I wasn’t dreaming while writing this note, and that things may still go astray, it seems like markets won’t have to run from the destruction, with no ‘oops, out of time’ moment on the horizon. While life may well just be a party, the party for tech stocks looks like it may indeed be meant to last.

Setting Prince’s lyrical genius to one side – and don’t bother knockin’ on my door if you wish to complain about the puns – it’s worth examining why the landscape for the tech sector, particularly as the S&P 500 becomes increasingly concentrated, as shown below.

Preview

Of course, this concentration has been no bad thing for broader indices thus far, with the vast outperformance of the ‘magnificent seven’ having powered the majority of the gains seen in 2023, and continuing to underpin the market in the early part of 2024, with Nvidia and Meta remaining the standout performers of the bunch.

Preview

Naturally, as with any market that moves a long way in a short period of time, this begs the question as to whether moves have become overextended, and whether a retracement is likely. In this instance, I would argue that it is not, for numerous reasons.

Firstly, within the ‘magnificent seven’ in particular, there is actually a surprisingly diverse range of sectors and industries represented. While easy to slap the ‘tech’ label on all seven stocks and be done with it, this masks the true story – Meta are, at this point, effectively a marketing firm, with advertising revenue making up the bulk of income; Amazon, recently included in the Dow, are a retailer; Tesla, obviously, are an automaker; Alphabet, officially, operates in the Communication Services sector; leaving just Apple, Microsoft, and Nvidia as the ‘pure’ tech plays of the bunch.

This diversification is, clearly, in stark contrast to those firms – many of which are no longer with us, or are a shadow of their former selves – which dominated the market during the ‘dotcom bubble’, which were, as the name would suggest, almost entirely and squarely focused on the internet, during its infancy.

On this note, not only are the ‘magnificent seven’ more diversified than the biggest stocks during the ‘dotcom’ era, they also all play a substantially more important role in the broader economy. Clearly, the internet is no longer a new and unknown technology, and plays an integral role in day-to-day life. What the market is presently discounting is that the usage of new technologies, such as AI, which per NVDA’s earnings has reached a ‘tipping point’ towards mass adoption, will continue to grow at, or in excess of, the current pace.

Of course, there is a macro theme here too, if that were indeed to take place. The productivity improvements that increased AI usage may bring across the global economy could, in the longer-run, have a significant impact, potentially resulting in a higher level of r* in the future, all else being equal.

Preview

As for shorter-term considerations, particularly with the tech sector having become somewhat decoupled from interest rates of late, both from a price perspective, and in terms of the firms’ ability to deliver consistent revenues regardless of the interest rate environment, the path of least resistance for the sector looks set to continue leading to the upside.

Not only will this continue to support the handful of stocks in question, it is also likely to provide a tailwind to the US market more broadly. Hence, this should see the US continue to outperform DM equity peers, particularly in Europe, where the concentration of tech names is substantially lower and, in some cases such as London, near non-existent.

Preview

เนื้อหาที่ให้ไว้ในที่นี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน และด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นการสื่อสารทางการตลาด แม้ว่าจะไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใดๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน แต่เราจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าของเรา