CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ 81.4% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

Beginner

ซื้อขายตราสารอื่นๆ

เราเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานที่หลากหลาย สินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร และโลหะมีค่า โดยในแต่ละประเภทจะมีข้อกำหนดการซื้อขายและมาร์จิ้น ค่าสเปรด และขนาดสัญญาขั้นต่ำที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีช่วงเวลาเซสชันที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นคุณจึงควรเข้าใจสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณเริ่มการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นหน่วยโครงสร้างของเศรษฐกิจทั่วโลก และเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์นับล้านที่มีการผลิตทั่วโลก ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และห่วงโซ่อุปทานได้สร้างตลาดที่มีการใช้งานสูงที่นำเสนอโอกาสมากมายให้กับผู้ซื้อขาย

มาดูบทบาทของสินค้าโภคภัณฑ์และวิธีการซื้อขายกัน

เราสามารถนิยามสินค้าโภคภัณฑ์ว่าเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิที่ซื้อและขายได้อย่างอิสระและเรายังใช้คำนี้เพื่อบ่งบอกถึงบางสิ่งที่พร้อมใช้และไม่มียี่ห้อได้อีกด้วย

ผลกระทบของดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองโลกและสกุลเงินดั้งเดิมของกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเรา ด้วยเหตุนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงมีการกำหนดราคาและซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในอดีตค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าได้กดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลง ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนมักส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น เราสามารถเห็นความสัมพันธ์นี้ในกราฟด้านล่าง ซึ่งพล็อตกราฟระหว่างดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือดัชนีดอลลาร์ถ่วงน้ำหนักตามการซื้อขาย เทียบกับดัชนี CRB (ติดตามกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย)

chart-trade-weighted-usd.png

ขณะที่เงินดอลลาร์ สีเขียว มีค่าสูงขึ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ แต่เส้นสีน้ำเงินมีค่าตกลง

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักอื่นๆ ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ตลาดเกิดใหม่

ปริมาณเงินฝากหรือพื้นที่ที่กำลังเติบโตมากที่สุดสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์พบในตลาดกำลังพัฒนาหรือตลาดเกิดใหม่ ประเทศอย่างเช่น บราซิล ชิลี ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ และซาอุดิอาระเบีย เป็นตัวอย่างของภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญในโซ่อุปทาน ราคาและระดับอุปสงค์สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์มีอิทธิพลโดยตรงต่อผลประกอบการของเศรษฐกิจในประเทศและสกุลเงิน

อุปสงค์และอุปทาน

ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานถือเป็นอิทธิพลที่ใหญ่ที่สุดต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อปริมาณอุปทานมีมากและเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปราคาจะลดลงจนกว่าอุปสงค์ใหม่จะถูกดึงเข้าสู่ตลาด เมื่ออุปสงค์สูงและไม่สอดรับกับอุปทานที่มีอยู่ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะสูงขึ้นจนถึงจุดที่อุปทานใหม่ถูกดึงเข้าสู่ตลาด แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อุปทานใหม่ของสินค้าโภคภัณฑ์อาจไม่พร้อมในทันที และการผลิตและการขนส่งอาจขยายเวลาไปเป็นเดือนๆ ซึ่งหมายความว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สามารถมีการเคลื่อนไหวของราคาขนานใหญ่เป็นครั้งคราวได้

การหยุดการผลิต

สินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากถูกขุดหรือสกัดแยกจากพื้นดิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยกำลังแรงงานจำนวนมาก บริษัทเหมืองแร่พยายามที่จะรักษาต้นทุนการสกัดแยกให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และการลดค่าแรงเป็นวิธีหนึ่งในการดำเนินการนี้ นายจ้างและสหภาพการค้าไม่ลงรอยกันเสมอไป และความขัดแย้งนี้อาจนำไปสู่ความไม่สงบของแรงงาน การนัดหยุดงาน และการหยุดการผลิต ราคาของโลหะ เช่น ทองแดง ทองคำขาว และแพลเลเดียมล้วนอ่อนไหวต่อความไม่สงบของแรงงาน และการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน

ฤดูกาล

สินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรมักมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล พืชที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในรอบที่เฉพาะเจาะจง และจะมีรอบเวลาของปีที่มีจำนวนมากและมีบางเวลาที่ขาดแคลน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยฤดูกาลในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ใช่ภาคการเกษตร เช่น ทองคำ ซึ่งเห็นถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ซื้อในอินเดียและจีน ในช่วงวันหยุดสำคัญและฤดูงานมงคลสมรส

สภาพอากาศ

สภาพอากาศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฤดูกาลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ผลกระทบเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับอาหารและสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น หากมีน้ำค้างแข็งในฟลอริดา ก็อาจลดปริมาณการเก็บเกี่ยวส้มและเพิ่มราคาของน้ำส้ม ภัยแล้ง ลมแรง ปริมาณน้ำฝนมากเกิน น้ำท่วม และโรคติดต่อร้ายแรง อาจสร้างความเสียหายต่อพืชผลหรือการเก็บเกี่ยว จำกัดอุปทานและขับราคาให้สูงขึ้น รูปแบบสภาพอากาศยังอาจเป็นประโยชน์ที่ทำให้ปริมาณการเก็บเกี่ยวและอุปทานส่วนเกินของสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น ซึ่งอาจกดราคาลงไปเนื่องจากผู้ซื้อไม่มีแรงจูงใจในการจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

อุปสงค์ส่วนเกิน

ในบางครั้งบางคราว อุปสงค์หรืออุปสงค์ที่คาดไว้สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่างอาจล้ำหน้ากว่าอุปทานที่มีอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ อาจสูงขึ้นหากสภาพอากาศมีอุณหภูมิลดลง หรือคาดว่าจะลดต่ำกว่าภาวะฤดูกาลปกติในสหรัฐอเมริกา หากเกิดภาวะการณ์เช่นนี้ขึ้น บริษัทพลังงานจะพยายามจัดหาก๊าซธรรมชาติไว้เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกับคู่แข่ง รวมถึงผู้ซื้อขายและผู้เก็งกำไรอื่นๆ ที่ถูกดึงเข้าสู่ตลาดด้วยแรงผลักดันของราคาขาขึ้น ซึ่งอาจทำให้ราคาถูกบีบตัวสูงขึ้น

เราเห็นการเพิ่มขึ้นลักษณะนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2018 บนกราฟก๊าซธรรมชาติด้านล่างนี้ การเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเป็นช่วงเวลาสั้นและจะคลายลงภายในต้นเดือนธันวาคม

chart-natural-gas.png

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้ในตลาดที่มีสภาพคล่องเท่ากับก๊าซธรรมชาติ การหยุดชะงักในการจัดหาหรือการคาดการณ์อุปสงค์ส่วนเกินอาจส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดพลังงานยังเชื่อมโยงกับภูมิรัฐศาสตร์ ตัวอย่างของการคว่ำบาตรสหรัฐฯ ต่ออิหร่านและรัสเซีย ที่มุ่งเป้าความสามารถไปที่การส่งออกน้ำมันและสินค้าอื่นๆ โดยตรง ในขณะที่หน่วยงานด้านการค้าอย่างเช่น OPEC มักพยายามจำกัดการผลิตไว้ที่ระดับที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า

เศรษฐกิจขนาดใหญ่

ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก เศรษฐกิจกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจำนวนมากขยับเข้าสู่ภาคงานบริการ และออกห่างจากภาคการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกกลุ่มประเทศในศูนย์ต้นทุนต่ำของเอเชีย ผู้รับประโยชน์จากแนวโน้มโลกนี้คือจีน ซึ่งกลายเป็นผู้นำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในโลกอย่างรวดเร็ว แนวโน้มทางเศรษฐกิจของจีนมีอิทธิพลมากขึ้นต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ตามข้อมูลจาก Harvard Atlas of Economic Complexity จีนนำเข้าแร่เหล็กมูลค่า 49.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แร่ทองแดงมูลค่า 19.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมูลค่า 109 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่เป็นเพียงสามตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงระดับอุปสงค์ของสินค้าโภคภัณฑ์ในเขตเศรษฐกิจจีน

graph-commodities-china.png

การคาดการณ์การเติบโตของจีนและเศรษฐกิจของจีนนั้นมีผลโดยตรงต่อแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในช่วงเวลาของการเขียนบทความนี้ การคาดการณ์เหล่านี้กำลังลดลงซึ่งเราสามารถเห็นได้จากกราฟการเติบโตของ GDP ของจีนข้างต้น

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนทำการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์อย่างประสบผลสำเร็จ เราจำเป็นต้องรู้จักตลาดอ้างอิง ค้นหาว่าใครเป็นผู้ผลิตรายใหญ่และใครเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของสินค้าโภคภัณฑ์นั้นๆ ตลอดจนเข้าใจว่าสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านั้นขยับตัวจาก A ไป B ได้อย่างไร

นอกจากนี้แล้วยังควรเข้าใจว่าสินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐานถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ใด ตัวอย่างเช่น ทองแดงจะเกี่ยวข้องกับงานด้านการก่อสร้างและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ น้ำตาลเกี่ยวข้องกับการผลิตของหวานและอาหาร เป็นต้น

อย่าลืมว่าสินค้าโภคภัณฑ์จะมีลักษณะที่เป็นแนวโน้ม เมื่อแนวโน้มหยุด ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะพลิกตัวกลับทันที สิ่งสำคัญก็คือ ต้องตื่นตัวต่อการเคลื่อนไหวของราคาและกระแสข่าวที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและใช้ stop loss ตลอดจนจัดการเงินทุนรอบตำแหน่งที่เปิดของคุณอย่างสมเหตุสมผล

วิธีการซื้อขายทองคำ

ทองคำไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งสะสมความมั่งคงและรูปแบบหนึ่งของเงินตราในตัวเองอีกด้วย ทองคำนั้นหายากและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในเรื่องของมูลค่า เนื่องจากความหายากและมูลค่าสากลที่นักลงทุนต่างซื้อครองไว้ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเมือง หรือเมื่อพวกเขาแลเห็นภัยคุกคามต่อค่าเงินกระดาษจากภาวะเงินเฟ้อหรือการพิมพ์เงินตรา

ไม่ใช่แค่เพียงผู้ซื้อขายรายบุคคลและนักลงทุนที่ครอบครองทองคำเท่านั้น ธนาคารกลางโลกหลายแห่งมีทองคำน้ำหนักหลายพันตัน ธนาคารกลางใช้ทองคำเป็นหลักประกันมูลค่าและรูปแบบของเงินตรา เพื่อกระจายทุนสำรองเชิงกลยุทธ์ออกจากสกุลเงินต่างประเทศ เพราะทองคำมักถูกมองว่าไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ

ทองคำถูกขุดขึ้นมาจากพื้นดินจึงถูกซื้อขายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ ทองคำถูกกำหนดราคาในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ และเนื่องจากเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่หายาก ทองคำจึงซื้อขายในหน่วยที่เรียกว่าทรอยออนซ์ หรือเทียบเท่ากับ 31.21 กรัม ทองคำหนึ่งกิโลกรัมมีน้ำหนัก 32 ทรอยออนซ์กว่าๆ

ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำ รวมไปถึง:

  • ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ - ในอดีตเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าจะกดราคาทองคำลงในขณะที่เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่ามักทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น
  • ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และการเงิน - นอกจากความสัมพันธ์กับสกุลเงินของสหรัฐฯ แล้ว ราคาทองคำยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ วิกฤติทางการเมือง สงคราม และความตึงเครียดทางการค้า ตลอดจนระดับและแนวโน้มของภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกอีกด้วย
  • แนวโน้มความผันผวน - ตามหลักทั่วไป ความผันผวนภูมิรัฐศาสตร์และภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจยิ่งมากขึ้น ราคาทองคำก็ยิ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อตลาดสงบลง เศรษฐกิจหลักๆ จะดำเนินไปด้วยดีและมีความตึงเครียดระหว่างประเทศไม่มาก ราคาทองคำจึงมีแนวโน้มขยับลดลง
  • อุปสงค์และอุปทาน - ราคาทองคำยังได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์และอุปทานด้วย อุปทานจะจำกัด และอุปสงค์มักจะผันผวนในอินเดียและจีน มีการซื้อทองคำเป็นของขวัญในช่วงฤดูกาลมงคลสมรสและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • การผลิต - การนัดหยุดงานและการหยุดการผลิตในประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้ ยังอาจผลักดันให้ราคาทองคำสูงขึ้นได้ด้วยเช่นกัน
  • อุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม - มีการนำทองคำไปใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเวชกรรมเทคโนโลยีระดับสูง

ราคาทองคำถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยที่หลากหลาย ซึ่งหลายปัจจัยไม่ขึ้นต่อกัน ราคาทองคำจึงไม่ค่อยคงที่ซึ่งทำให้เป็นตราสารที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อขาย พิจารณาเพิ่มทองคำลงในพอร์ตการซื้อขายของคุณไหม ดูเพิ่มเติม

พร้อมซื้อขายแล้วหรือยัง?

เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำการสมัครในไม่กี่นาทีด้วยขั้นตอนการสมัครที่เรียบง่ายของเรา