Bạn đã sẵn sàng giao dịch?

Bắt đầu thật nhanh chóng và dễ dàng - chỉ cần nạp một khoản tiền nhỏ. Chỉ mất vài phút đăng ký với quy trình đăng ký đơn giản của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng tài liệu pháp lý của chúng tôi cũng như quy định áp dụng đối với bạn thay đổi tùy theo công ty Pepperstone mà bạn chọn để mở tài khoản giao dịch. Tài liệu liên quan đến tài khoản của bạn sẽ được nêu rõ trong mẫu đơn đăng ký và bạn cần phải hiểu rõ nội dung của những tài liệu này trước khi hoàn tất hồ sơ đăng ký của mình.

Để hiểu rõ hơn về các quy định áp dụng cho bạn, vui lòng nhấp vào liên kết tương ứng bên dưới:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tài liệu hoặc cần thông tin bằng ngôn ngữ khác, vui lòng gửi yêu cầu tới [email protected] và chúng tôi có thể sắp xếp giúp bạn.

Hỗ trợ