CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.7% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Đóng tài khoản

Vui lòng lưu ý, một khi tài khoản và hồ sơ của bạn đã bị xóa, thì hành động này không thể hoàn tác.

Đóng tài khoản giao dịch

Làm thế nào để đóng tài khoản giao dịch?

Sau khi bạn đã đóng tất cả các vị thế mở và bạn đã rút / chuyển tiền, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại support@pepperstone.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi trên Live Chat và cung cấp thông tin về tài khoản bạn muốn đóng. Chúng tôi sẽ đóng tài khoản giao dịch đó cho bạn.

Làm thế nào để đóng tất cả các tài khoản giao dịch và hồ sơ của tôi với Pepperstone?

Sau khi bạn đã đóng tất cả các giao dịch và rút toàn bộ số tiền từ mỗi tài khoản, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại vietnamese@pepperstone.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi trên Live Chat nêu rõ rằng bạn muốn đóng tất cả các tài khoản và xóa Hồ sơ Pepperstone của bạn. Chúng tôi sẽ đóng tất cả các tài khoản giao dịch của bạn và vô hiệu hóa Hồ sơ Pepperstone của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng, do yêu cầu pháp lý và quy định, chúng tôi có thể không thể hoàn toàn xóa tất cả dữ liệu cá nhân liên quan đến tài khoản giao dịch và Hồ sơ Pepperstone của bạn. Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý và quy định để lưu giữ một số dữ liệu khách hàng và tài khoản trong một số năm nhất định. Vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.