CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.3% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Tài liệu pháp lý

Trước khi mở tài khoản với chúng tôi, bạn cần đọc kỹ các tài liệu pháp lý liên quan đến công ty Pepperstone mà bạn chọn để đăng ký.

Xin lưu ý rằng tài liệu pháp lý của chúng tôi cũng như quy định áp dụng đối với bạn thay đổi tùy theo công ty Pepperstone mà bạn chọn để mở tài khoản giao dịch. Tài liệu liên quan đến tài khoản của bạn sẽ được nêu rõ trong mẫu đơn đăng ký và bạn cần phải hiểu rõ nội dung của những tài liệu này trước khi hoàn tất hồ sơ đăng ký của mình.

Để hiểu rõ hơn về các quy định áp dụng cho bạn, vui lòng nhấp vào liên kết tương ứng bên dưới:

    Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tài liệu hoặc cần thông tin bằng ngôn ngữ khác, vui lòng gửi yêu cầu tới support@pepperstone.com và chúng tôi có thể sắp xếp giúp bạn.