CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Swap-free account

Our Swap-free account is designed for traders who can’t receive or pay swaps. The trading account is interest-free while allowing traders to take advantage of our cutting-edge trading technology and deep liquidity.

Swap-free account features

Spread typeStandard account
Average EURUSD spread1.0 - 1.2 pips
Min/max trade size0.01 lots / 100 lots
Commission$0
Min. account opening balanceAUD$200 or equivalent
Account base currencies availableAUD, EUR, GBP, USD
Scalping allowedYes
EAs allowedYes
Hedging allowedYes

When a trade on this account has been held for 10 days, an admin charge (per 1 standard lot size) will be deducted from the account's balance.

For full information on this charge, please see the table of commission below.

Admin charge table

SymbolsAdmin Charge (USD)
Crypto Currencies, Commodities, Equities1.5
Index Markets10
GER40, FRA40, JPN225, CN50, ETHUSD12
SpotCrude, SpotBrent20
US3030
FX, Precious Metals, Cryoto10, Crypto20, Crypto3050
BTCUSD125

Pepperstone offers swap free accounts to the following countries:

Albania, Azerbaijan, Bangladesh, Burkina Faso, Bahrain, Brunei, Brunei Darussalam, Algeria, Egypt, Guinea, Indonesia, Jordan, Kyrgyzstan, Kuwait, Morocco, Mauritania, Maldives, Malaysia, Niger, Oman, Pakistan, Palestinian Territory, Qatar, Sierra Leona, Chad, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Uzbekistan, and Kosovo.

Sẵn sàng giao dịch ?

Bắt đầu thật nhanh chóng và dễ dàng. Đăng ký trong vài phút với quy trình đăng ký đơn giản của chúng tôi.