CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Where do I find information regarding each instrument?

You can find pair-specific information for each instrument from the Market Watch window of your MT4/MT5 platform.

Simply right-click on a pair, select 'Specification', and all relevant information for that pair will appear in a popup window.

mt4-specifications-1.png mt4-specifications-2.png

In the cTrader platform, simply right click on a pair in the 'Watchlists' window, select 'Symbol Window', and all relevant information for that pair will appear in a popup window.

ctrader-specifications-1.png ctrader-specifications-2.png

Couldn't find what you were looking for?

Get in touch via email, phone or live chat below.