Mã phân định pháp nhân (LEI)

Để tuân thủ Quy định giao dịch chứng khoán phái sinh của ASIC, chúng tôi bắt buộc phải xác minh Mã phân định pháp nhân (LEI) từ tất cả các pháp nhân giao dịch với chung tôi (ví dụ: Tổ chức, Quỹ tín thác và Công ty tín th
Để cung cấp LEI, vui lòng đăng nhập vào Khu vực an toàn dành cho khách hàng và chọn mục 'Cung cấp LEI' tại góc phải phía trên màn hình của bạn

Câu hỏi thường gặp