CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.7% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Mã phân định pháp nhân (LEI)

Để tuân thủ Quy định giao dịch chứng khoán phái sinh của ASIC, chúng tôi bắt buộc phải xác minh Mã phân định pháp nhân (LEI) từ tất cả các pháp nhân giao dịch với chung tôi (ví dụ: Tổ chức, Quỹ tín thác và Công ty tín th
Để cung cấp LEI, vui lòng đăng nhập vào Khu vực an toàn dành cho khách hàng và chọn mục 'Cung cấp LEI' tại góc phải phía trên màn hình của bạn

Câu hỏi thường gặp