CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Is Pepperstone licensed and regulated?

We're licensed and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) in the UK,  the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) in Australia, the Dubai Financial Services Authority (DFSA) in the UAE, the Cyprus Securities And Exchange Commission (CySEC) in Cyprus, the Capital Markets Authority of Kenya (CMA) in Kenya, the Securities Commission of The Bahamas (SCB) in The Bahamas and the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Germany. Read more here.

Couldn't find what you were looking for?

Get in touch via email, phone or live chat below.