CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

How can I control margin call and stop out notification emails?

To change whether you receive an email notification, log into your secure client area. Click on the cog icon located to the right of your trading account number and select Notifications. Here you'll be able to control your margin call and stop out preferences.

These preferences are only available for MT4/MT5 trading accounts, and each trading account can set its own preferences.

Notification_Prefs-1.png

Notification_Prefs-2.png

Couldn't find what you were looking for?

Get in touch via email, phone or live chat below.