Yêu cầu ID AML

Theo Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố của Australia năm 2006, chúng tôi buộc phải xác minh danh tính của bạn trước khi mở tài khoản giao dịch cho bạn.

Để xác minh danh tính của bạn, bạn cần cung cấp cho chúng tôi giấy tờ tùy thân đạt mức tối thiểu 100 điểm.

Chúng tôi phải hiểu được ngôn ngữ ghi trên giấy tờ tùy thân mà bạn nộp. Đội ngũ của chúng tôi hiện có thể dịch hầu hết các ngôn ngữ Châu Âu cùng tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Mã Lai, tiếng Nga và tiếng Thái.

Để giúp chúng tôi xác minh danh tính của bạn, vui lòng cung cấp các giấy tờ có tổng điểm tối thiểu là 100 điểm.

Giấy tờ tùy thân có ảnh chính - 70 điểm

 • Hộ chiếu
 • Bằng lái xe
 • Giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp

Yêu cầu

 • Phải ghi rõ họ tên và ngày sinh
 • Nếu giấy tờ này được chứng nhận hoặc công chứng, bạn được cộng thêm 30 điểm (tổng là 100 điểm)
 • Phải hợp lệ

Giấy tờ tùy thân phụ - 30 điểm

 • Hóa đơn tiện ích (điện thoại, điện, ga)
 • Sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng
 • Tài liệu thuế do chính phủ cấp
 • Giấy khai sinh
 • Giấy chứng nhận công dân

Yêu cầu

 • Phải được làm cách đây không quá 6 tháng và hiện rõ toàn bộ tài liệu
 • Phải ghi rõ tên và địa chỉ cư trú (không chấp nhận Hòm thư bưu điện)
 • Tên và địa chỉ cư trú trên tài liệu phải khớp với đơn đăng ký
 • Phải thể hiện rõ việc cung cấp dịch vụ, như số tiền nợ hoặc đã thanh toán

Xin lưu ý: Chúng tôi không chấp nhận ảnh chụp màn hình giấy tờ tùy thân và chúng tôi khuyến nghị tất cả giấy tờ tùy thân có ảnh phải được nộp dưới dạng ảnh (không phải bản scan hay photocopy).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về giấy tờ tùy thân hoặc muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Bạn đã sẵn sàng giao dịch?

Thật nhanh chóng và dễ dàng để bắt đầu. Áp dụng trong vài phút với quy trình ứng dụng đơn giản của chúng tôi.