CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

USDUS500Gold

US election playbook

Chris Weston
Head of Research
25 thg 9, 2020
As the market turns its attention to Trump’s Supreme Court Justice nomination and next week’s (29th September at 9pm ET) first live Presidential debate in Cleveland, there is no doubt the market is now fiercely debating the US election as a pivotal moment for markets.

The Presidential debates themselves should give us renewed insight into the candidates ability to ‘be presidential’, views on the economy, the integrity of the election itself, COVID-19, and aspects like race and violence.

We’ve already heard a lot and understand where both parties stand on policy. We can assess polls; political forecasting models and we look at price moves in the market and see that volatility is rising in anticipation of this event.

That said, given a primary job of any trader is to manage risk, it can be advantageous to have a framework around marquee volatility events like a US election. To try and how markets trade into the election as polls change and the probability of each scenario playing out evolves - where the connection between the make-up of Congress, the ability to implement policy and what that means for monetary policy and markets more broadly is key.

Here is my simplistic playbook on how markets could react given the various scenarios, although, I have left out a Contested election. Naturally, my thesis could prove to be completely incorrect, and many will disagree with the reactions I believe will play out, but it’s about the framework. We will update this periodically, with probability outcomes.

election-playbook.png

Ready to trade?

It's quick and easy to get started. Apply in minutes with our simple application process.

Tài liệu được cung cấp ở đây không được chuẩn bị theo yêu cầu pháp lý nhằm thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và do đó được xem xét là một thông điệp tiếp thị. Mặc dù nó không bị cấm giao dịch trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư, chúng tôi sẽ không tìm cách tận dụng trước khi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi.

Pepperstone không đại diện cho việc tài liệu được cung cấp ở đây là chính xác, hiện tại hoặc đầy đủ, và do đó không nên dựa vào nó. Thông tin, có phải từ bên thứ ba hay không, không được coi là một khuyến nghị; hoặc một đề nghị mua bán; hoặc một lời mời mua bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm tài chính hoặc công cụ nào; hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Nó không tính đến tình hình tài chính hoặc mục tiêu đầu tư của độc giả. Chúng tôi khuyên bất kỳ độc giả nào của nội dung này nên tìm kiếm lời khuyên của riêng mình. Mà không có sự chấp thuận của Pepperstone, việc sao chép hoặc phân phối lại thông tin này không được phép.