CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Understanding GDP

Michael Brown
Senior Research Strategist
7 thg 2, 2024
GDP, Gross Domestic Product, to use its full name, is a measure of the total monetary or market value of all the finished goods and services produced within a country during a specific time period. Put simply, GDP is typically seen as the broadest, and most comprehensive, gauge of a country’s overall economic performance.

While typically calculated on an annual basis, GDP data is also released quarterly, and it is these releases upon which markets place the most emphasis, given their relatively timely nature. Although GDP figures are constantly being revised (often for many years after the initial estimate has been released), it tends to be the initial estimate which causes the most significant market impact, with any revisions typically relatively minor in nature.

Upon release, the figures are typically represented as a percentage change in both QoQ and YoY terms, signifying the GDP growth/contraction over the quarter in question, with the QoQ figure often the more impactful figure in terms of resulting market volatility. Of course, two consecutive quarterly contractions (represented as a decline in GDP growth) results in what economists define as a technical recession.

GDP is typically calculated via the income method, which uses the following formula:

GDP = C + I + G + (X-M)

Where:

  • C = consumer spending
  • I = business investment
  • G = government spending
  • (X-M) = net exports (i.e. exports - imports)
Tài liệu được cung cấp ở đây không được chuẩn bị theo yêu cầu pháp lý nhằm thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và do đó được xem xét là một thông điệp tiếp thị. Mặc dù nó không bị cấm giao dịch trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư, chúng tôi sẽ không tìm cách tận dụng trước khi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi.

Pepperstone không đại diện cho việc tài liệu được cung cấp ở đây là chính xác, hiện tại hoặc đầy đủ, và do đó không nên dựa vào nó. Thông tin, có phải từ bên thứ ba hay không, không được coi là một khuyến nghị; hoặc một đề nghị mua bán; hoặc một lời mời mua bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm tài chính hoặc công cụ nào; hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Nó không tính đến tình hình tài chính hoặc mục tiêu đầu tư của độc giả. Chúng tôi khuyên bất kỳ độc giả nào của nội dung này nên tìm kiếm lời khuyên của riêng mình. Mà không có sự chấp thuận của Pepperstone, việc sao chép hoặc phân phối lại thông tin này không được phép.