CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Beginner

Đường xu hướng

Xu hướng là hướng di chuyển của giá công cụ tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Những xu hướng này thường được làm nổi bật trên biểu đồ thông qua việc sử dụng các đường xu hướng nối hai hoặc nhiều điểm giá với nhau theo một đường thẳng.

Đường xu hướng có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các bước ngoặt có thể có trong hành động giá, cũng như để làm nổi bật các điểm vào và điểm thoát tiềm năng cho một giao dịch.

Các loại xu hướng

Bull hoặc Xu hướng tăng

Xu hướng tăng bao gồm một loạt các mức cao cao hơn liên tiếp và mức thấp cao hơn trong hành động giá mà theo đó giá đang có xu hướng cao hơn. Một xu hướng tăng ổn định và bền vững được coi là tăng giá và là cơ hội mua.

Bear hoặc Xu hướng giảm

Xu hướng giảm được tạo thành từ một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn trong đó giá của các công cụ có xu hướng thấp hơn. Xu hướng giảm bền vững được coi là giảm giá cho giá cơ bản và được coi là cơ hội bán.

Biến động yếu hoặc bằng phẳng

Khi một thị trường không có xu hướng cao hơn hoặc thấp hơn, nó được coi là bằng phẳng hoặc biến động yếu.

Trong những thời kỳ này, cả biến động tăng hoặc biến động giảm đều không kiểm soát được giá cơ bản và thị trường đi ngang cho đến khi một trong những nhóm này áp đảo một lần nữa.

Dưới đây là một số ví dụ về những xu hướng này trong biểu đồ nến bên dưới:

chart-trend-lines.png

Người ta thường nói rằng xu hướng là bạn của bạn và có rất nhiều sự thật trong câu nói đó. Việc xác định điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng và có thể theo xu hướng đó để gặt thành công có thể là công cụ giao dịch mạnh mẽ cho bất kỳ nhà giao dịch nào.

Tìm hiểu thêm về các chỉ số kỹ thuật và đặt lên trên dữ liệu biểu đồ giá để dự báo xu hướng giá.

Sẵn sàng giao dịch ?

Bắt đầu thật nhanh chóng và dễ dàng. Đăng ký trong vài phút với quy trình đăng ký đơn giản của chúng tôi.