CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Strategy Rules by Mark Holstead

Hear from Pepperstone Talks key-note speaker Mark Holstead on strategy rules and headline phases

Hero Banner Primary Image

Mark Holstead Shares The 3 Phases to Headlines

Here we get an insight into the 3 distinct phases to headlines - Pre; During and Post.

Overshoot Reversal Strategy Rules by Mark Holstead

What are Mark Holstead's strategy rules for trading the overshoot reversal? Here he tells us the filters, triggers and stops!

Sẵn sàng giao dịch?

Mở tài khoản Pepperstone rất dễ dàng. Bạn có thể nộp đơn trong vài phút. Bắt đầu hành trình Pepperstone của bạn ngay hôm nay.