CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.7% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Trading with Bollinger Bands

Hear from Pepperstone Talks key-note speaker John Bollinger on using Bollinger Bands for volatility expansion opportunities

Hero Banner Primary Image

John Bollinger on Volatility Expansion

Combining Keltner Bands with Bollinger Bands to look for volatility expansion opportunities by John Bollinger.

John Bollinger Explains His 2-bar Reversal Strategy

John Bollinger talks about a 2-bar reversal strategy using Bollinger Bands!

Sẵn sàng giao dịch?

Mở tài khoản Pepperstone rất dễ dàng. Bạn có thể nộp đơn trong vài phút. Bắt đầu hành trình Pepperstone của bạn ngay hôm nay.