CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Jeroen Blokland on Market Volatility

Hear from Pepperstone Talks key-note speaker Jeroen Blokland on navigating market volatility and using the VIX Index

Hero Banner Primary Image

Jeroen Blokland Discusses Inflation and S&P 500

Can inflation in the US hit 10% and 3-month forward returns of the S&P500 under different inflationary regimes.

Navigating and Utilising The VIX Index

Using different volatility (VIX) environments to predict 3-month forward returns for the S&P 500 by Mark Holstead.

Sẵn sàng giao dịch?

Mở tài khoản Pepperstone rất dễ dàng. Bạn có thể nộp đơn trong vài phút. Bắt đầu hành trình Pepperstone của bạn ngay hôm nay.