CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

The Importance of Winning

Hear from Pepperstone Talks key-note speaker Greg Rusedski on the importance of winning both in tennis and trading!

Hero Banner Primary Image

Greg Rusedski on the Similarities Between Tennis and Trading

Winning isn't always pretty, the outcome is important both in tennis and trading.

Difficult Decisions and Being Open to Change by Greg Rusedski

Making the necessary difficult decisions and being open to change can lead to far superior performance.

Sẵn sàng giao dịch?

Mở tài khoản Pepperstone rất dễ dàng. Bạn có thể nộp đơn trong vài phút. Bắt đầu hành trình Pepperstone của bạn ngay hôm nay.