CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ 81.7% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

The Importance of Winning

Hear from Pepperstone Talks key-note speaker Greg Rusedski on the importance of winning both in tennis and trading!

Hero Banner Primary Image

Greg Rusedski on the Similarities Between Tennis and Trading

Winning isn't always pretty, the outcome is important both in tennis and trading.

Difficult Decisions and Being Open to Change by Greg Rusedski

Making the necessary difficult decisions and being open to change can lead to far superior performance.

พร้อมที่จะทำการซื้อขายหรือยัง

การเปิดบัญชี Pepperstone เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถสมัครได้ในไม่กี่นาที เริ่มการเดินทางของคุณกับ Pepperstone ได้แล้ววันนี้