CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ 81.4% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

Beginner

ตัวชี้วัดทางเทคนิค

ตัวชี้วัดทางเทคนิคได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเทรดเดอร์เกี่ยวกับทิศทางและการเคลื่อนไหวของราคา และแนวโน้มต่าง ๆ

ตัวชี้วัดทางเทคนิคคืออะไร?

ตัวชี้วัดมักจะเป็นการศึกษาในรูปแบบอัตโนมัติ และนำไปใช้กับกราฟเพื่อช่วยเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางหรือแนวโน้มของราคาของตราสาร


ตัวชี้วัดอาจแสดงบนเนื้อหาหลักของกราฟ ในกราฟแยกต่างหาก หรือเป็นเนื้อหาที่ไม่ขึ้นกับกราฟ ๆ


เมื่อใช้กับกราฟ ตัวชี้วัดมักจะแสดงเป็นเส้น และการทำงานร่วมกันระหว่างเส้นเหล่านั้น หรือระหว่างเส้นเหล่านั้นพร้อมกับราคาพื้นฐานที่สามารถนำมาใช้เพื่อกำหนดว่าราคาจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไร

ประเภทของตัวชี้วัดต่าง ๆ

เราได้จัดรายการเป็นประเภทที่ลูกค้าของเรานิยมใช้เป็นประจำดังต่อไปนี้:

1. Support and Resistance (แนวรับและแนวต้าน)

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นขอบเขตเพื่อใช้ตัดสินใจด้วยระดับราคา นั่นคือ เส้นเหล่านี้เป็นระดับที่ราคาจะไม่วิ่งขึ้นไปเกินหรือหลุดระดับราคานี้ ตามการเคลื่อนไหวของราคาในขณะนั้น

เมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับหรือแนวต้าน และเด้งกลับจากระดับนั้น ราคาก็มักจะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางตรงข้าม ระดับแนวรับและแนวต้านจะทำหน้าที่เหมือนพื้นและเพดาน โดยมีการตัดสินใจด้านราคาและการกำหนดขอบเขต

อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาเคลื่อนที่ทะลุเส้นแนวต้านนี้ เส้นแนวต้านเดิมก็จะกลายเป็นเส้นแนวรับใหม่สำหรับแนวโน้มใหม่ ในทางกลับกัน ถ้าราคาเคลื่อนไหวทะลุเส้นแนวรับ เส้นแนวรับเดิมก็จะกลายเป็นเส้นแนวต้านใหม่

chart-what-is-a-technical-indicator.jpeg

แนวรับและแนวต้านในอดีตและการดำเนินการด้านราคาจะสามารถนำมาใช้ระบุหาจุดกลับตัวที่เป็นไปได้ ตลอดจนจุดเข้าและจุดออกในการซื้อขาย


ข้อมูลนี้สำคัญอย่างมากเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรจากการซื้อขายได้ และลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด

2. Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นค่าเฉลี่ยของราคาตราสารในช่วงเวลาหนึ่ง

ค่าเฉลี่ยเหล่านี้ถูกคำนวณจากการบวกราคาปิดจำนวนหนึ่ง ในกรอบเวลาหนึ่ง ๆ เข้าด้วยกัน

หารผลรวมนั้นด้วยจำนวนของราคาที่ใช้ในการคำนวณนั้น

ตัวอย่างเช่น ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ก็จะเป็นการบวกราคาปิด 10 วันเข้าด้วยกัน จากนั้นหารด้วย 10

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท

 • Simple
 • Exponential
 • Smoothed
 • Weighted

ความแตกต่างของแต่ละประเภทมาจากการถ่วงน้ำหนักที่กำหนดให้กับชุดข้อมูลล่าสุดและการคำนวณ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้เพื่อ

 • กำหนดพื้นที่แนวต้านและแนวรับ
 • ระบุจุดเข้าและจุดออก
 • เน้นทิศทางของแนวโน้ม
 • ทำให้ความผันผวนของราคาหรือสัญญาณรบกวนของตลาดราบรื่นขึ้น

ทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำให้เห็นว่าในตลาดนั้นกำลังมีแนวโน้มเป็นภาวะตลาดกระทิงหรือตลาดหมี

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบหลายค่า มีการคำนวณจากหลายช่วงเวลา ซึ่งสามารถใช้เป็นกราฟเพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มเป็นระยะ ๆ

ถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ตัดกัน ก็จะยืนยันได้ว่าแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว นี่เป็นเพราะตัวชี้วัดจะเกิดขึ้นล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในราคาอ้างอิง

chart-trend-change.jpeg

3. Oscillators (ออสซิลเลเตอร์)

ออสซิลเลเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อให้บอกการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มราคาปัจจุบันของตราสารนั้น ๆ ซึ่งทำได้โดยเน้นให้เห็นว่าขณะนี้ได้มีการเข้าใกล้เขต overbought (ซื้อมากเกินไป) หรือ oversold (ขายมากเกินไป) ที่ไม่ขึ้นกับราคา

ออสซิลเลเตอร์เป็นตัวชี้ให้เห็นแนวโน้มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้บอกว่าจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงทันที สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าราคาอาจจะไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดเหล่านี้และขยับไปในแนวโน้มเดิม ที่สามารถขยายต่อได้ในทุกทิศทาง


ออสซิลเลเตอร์เป็นตัวชี้ให้เห็นแนวโน้มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้บอกว่าจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงทันที สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าราคาอาจจะไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดเหล่านี้และขยับไปในแนวโน้มเดิม ที่สามารถขยายต่อได้ในทุกทิศทาง
ตัวชี้วัด relative strength index (RSI) เป็นตัวชี้วัดเฉพาะที่ช่วยระบุว่าตราสารนั้นมีแรงซื้อมากเกินไปหรือมีแรงขายมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในอดีต ตัวชี้วัดนี้จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 พร้อมขอบเขตซื้อเกินหรือขายเกินที่กำหนดค่าไว้ที่ 30 และ 70 ตามลำดับ

 • ถ้าตัวชี้วัด RSI อ่านค่าได้ตั้งแต่ 70 ขึ้นไปและยังสะสมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็หมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นยังอยู่ในแนวโน้มเดิมอยู่ ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสขาย
 • ในอีกทางหนึ่ง ถ้าตัวชี้วัดอ่านค่าได้ 30 หรือต่ำกว่า แล้วเด้งกลับขึ้นมา ก็ถือได้ว่าทิศทางขาลงนั้นอ่อนกำลังลงแล้ว ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสซื้อ

พูดได้อีกอย่างว่า การเคลื่อนไหวของราคาและ RSI มีความสัมพันธ์กัน

Stochastic oscillator เกิดขึ้นจากเส้น 2 เส้นที่เคลื่อนที่ระหว่างช่วงค่า 0 และ 100% เทรดเดอร์จะจับตาดูพฤติกรรมของเส้น 2 เส้นนี้ การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน และปฏิกิริยาที่ขอบเขตภาวะขายมากเกินหรือซื้อมากเกินที่ 20% และ 80%

 • ถ้าเส้นต่าง ๆ ในตัวชี้วัดยังสะสมต่อเนื่อง หรืออยู่ที่ระดับราว ๆ 80% และหัวเส้นต่ำลง นี่อาจเป็นสัญญาณขาย
 • ถ้าเส้นแตะระดับล่างที่ 20% ลงไป แล้วเด้งกลับ ก็อาจตีความได้ว่านี่เป็นสัญญาณซื้อ

ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างระหว่างตัวของเส้น stochastic เอง หรือราคาปัจจุบันของแนวโน้มราคา ก็เป็นที่สนใจของเทรดเดอร์อย่างมาก เพราะต้องดูเส้น stochastic ตัดกัน

chart-oscillators.jpeg

4. Retracements (การย้อนกลับ)

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าตลาดมีการกลับตัวและมักจะย้อนกลับไปที่ราคาที่ทำกำไรหรือขาดก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้การย้อนกลับใช้เพื่อระบุและวัดการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มที่มีอยู่สิ้นสุดลง และแนวโน้มใหม่และแนวโน้มตรงข้ามเริ่มต้นขึ้น


เครื่องมือที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในเครื่องมือเหล่านี้คือ Fibonacci retracement ซึ่งเป็นการจับราคาสูงสุดและต่ำสุดของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า และระบุระดับราคา หรือระดับการย้อนกลับ

ระดับเหล่านี้คำนวณจากลำดับเลขคณิต ซึ่งได้รับการพัฒนาจากนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี ชื่อ Leonardo Fibonacci

chart-retracement.jpeg

คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ Smart Trader Tools หรือไม่?

Smart Trader Tools คือชุดเครื่องมือและตัวบ่งชี้ที่เหมือนผู้เชี่ยวชาญ 28 รายการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณยกระดับการซื้อขายทางเทคนิคของคุณไปอีกระดับ ใช้งานและติดตั้งง่าย และเป็นเอกสิทธิ์ของแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกอย่าMetaTrader 4 แลMetaTrader 5

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart Trader Tools

พร้อมซื้อขายแล้วหรือยัง?

เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำการสมัครในไม่กี่นาทีด้วยขั้นตอนการสมัครที่เรียบง่ายของเรา