Live Support Centre
Trade with Pepperstone
Trade with Pepperstone
1

Xác Nhận Địa Chỉ Email Của Bạn

Nhấp Vào Đường Dẫn Xác Nhận trong mail mà chúng tôi đã gửi bạn

2

Hoàn tất đăng ký của bạn

Hoàn tất mẫu đăng ký an toàn và nhanh chóng của chúng tôi.

3

Xác nhận ID của bạn

Tải lên ID của bạn
nếu được yêu cầu

4

Ký Quỹ Tài Khoản Của Bạn

Ký quỹ tài khoản của bạn sử dụng phương thức ký quỹ linh hoạt với chi phí thấp của chúng tôi.

Trade with Pepperstone

Bắt Đầu Giao Dịch

Sau khi được duyệt, bắt đầu giao dịch với phần mềm kỹ thuật cao của chúng tôi.

Không có thời gian để Đăng ký?

Gửi một lời nhắc đến email của tôi và đăng ký sau

Mở một Tài Khoản Giao Dịch Ngoại Hối

Bạn vừa hoàn tất 4 bước đơn giản từ đặt lệnh đầu tiên của bạn

Thời Gian Dự Tính Hoàn Tất6 phút

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, mức thua lỗ có thể vượt quá số tiền nạp. Vui lòng đọc toàn văn cảnh báo rủi ro tại đây

Pepperstone không thể chấp nhận hồ sơ đăng ký từ các ứng viên tại các quốc gia sau: Mỹ, Nhật Bản, New Zealand, Burma (Myanmar), Canađa, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Congo, Eritrea, Cộng hòa Liên bang Nam Tư Cũ, Iran, Iraq, Liban, Liberia, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Zimbabwe.