Live Support Centre

Nguồn Khách Hàng

Rút TIền Khách Hàng

Để thực hiện yêu cầu rút tiền, vui lòng đăng nhập vào Khu Vực Khách Hàng An Toàn

  • Mấu Rút Tiền được nhận trước 21:00 GMT (7:00 AEST) sẽ được duyệt trong cùng ngày. Tất cả yêu cầu nhận được sau thời điểm này sẽ được duyệt vào ngày tiếp theo.
  • Nguồn ngân quỹ chỉ có thể được chuyển vào tài khoản ngân hàng cùng tên (hay tài khoản đồng sở hữu) với tài khoản giao dịch Pepperstone vì quy tắc giao dịch bên thứ ba.
  • Bất kể phí Chuyển Tiền Quốc Tế (TT) được thu bởi tổ chức ngân hàng của chúng tôi đều chuyển qua cho Khách Hàng.  Hầu hết phí TT vào khoảng AUD 20.
  • Lệnh rút tiền thực hiện bởi Chuyển Khoản ngân hàng thường mất khoảng 3-5 ngày vào tài khoản của bạn.
  • Có thể xảy ra trường hợp bất ngờ khiến thời gian rút tiền có thể mất nhiều thời gian hơn.