Live Support Centre

Nguồn Khách Hàng

Ngoại Hối hoạt động như thế nào?

  • Giao dịch ngoại hối là việc đồng thời mua một đồng tiền và bán một đồng tiền khác.
  • Hai loại tiền tệ này được biết như là “cặp tiền tệ”
  • Các loại tiền luôn luôn được giao dịch theo cặp- mỗi đồng tiền được đại diện cho 3 chữ ký tự
  • Hai ký tự đầu đại diện cho quốc gia và ký tự thứ ba xác định động tiền.
  • Các cặp ngoại hối được đọc ngược lại theo tỉ lệ toán học hoặc các tỉ lệ.

Ví Dụ:
EUR/USD = 1.23700

  • Đồng tiền phía bên trái dấu cách (“/”) được gọi là đồng tiền cơ sở (trong ví dụ này là Euro) và đồng tiền phía bên tay phải gọi là đồng tiền định giá (trong ví dụ này là đồng Đô Mỹ)
  • Ký hiệu này có nghĩa là 1 đơn vị của đồng tiền cơ sở (là 1 Euro) bằng với 1.23700 Đô Mỹ
  • Bạn phải trả 1.23700 Đô Mỹ để mua 1 Euro.
  • Nếu bán, tỉ giá trao đổi ngoại hối chỉ ra cụ thể bao nhiêu đơn vị đồng tiền định giá bạn có được để bán 1 đơn vị đồng tiền cơ sở.
  • Trong ví dụ trên bạn nhận được 1.23700 Đô Mỹ khi bán 1 Euro.

Khi Nào Mua?

Một nhà đầu tư có thể mở một trạng thái mua nếu họ tin rằng giá trị của đồng cơ sở sẽ tăng.

Khi Nào Bán?

Một nhà đầu tư sẽ mở một trạng thái bán nếu họ tin rằng giá trị của đồng tiền cơ sở sẽ giảm

Các đồng tiền được giao dịch khi nào?

Thị trường FX giao ngay là độc nhất giữa các thị trường tài chính thế giới vì mở cửa 24/7/tuần. Vui lòng xem bảng phía giới cho giờ giao dịch theo GMT và EST.

 

Thời gian giao dịch theo GMT (Greenwich Mean Time):

Khu VựcThành PhốMở(GMT)Đóng(GMT)
Châu ÂuLondon
Frankfurt
8:00 am
7:00 am
5:00 pm
4:00 pm
Châu MỹNew York
Chicago
1:00 pm
2:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
Châu ÁTokyo
Hong Kong
midnight
1:00 am
9:00 am
10:00 am
Thái Bình DươngSydney
Wellington
10:00 pm
10:00 pm
7:00 am
6:00 am

 

Thời gian giao dịch theo Est (Eastern Standard Time)

Khu VựcThành PhốMở(EST)Đóng(EST)
Châu ÂuLondon
Frankfurt
3:00 am
2:00 am
12:00 noon
11:00 am
Châu MỹNew York
Chicago
8:00 am
9:00 am
5:00 pm
6:00 pm
Châu ÁTokyo
Hong Kong
7:00pm
8:00 pm
4:00 am
5:00 am
Thái Bình DươngSydney
Wellington
5:00 pm
5:00 pm
2:00 am
1:00 am

* Các giờ giao dịch có thể khác nhau với thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày.