Live Support Centre

Nguồn Khách Hàng

Học Cách Giao Dịch Tiền Tệ

Trong khu vực học cách giao dịch của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy các thông tin dễ hiểu về cách giao dịch, phân tích cơ bản và kỹ thuật, các giải thích cơ bản về chỉ số kỹ thuật và các yếu tố chính cần thiết để bạn có thể bắt đầu giao dịch.

Phần Forex là gì của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu sâu sắc về thị trường FX toàn cầu,một số trongnhững lợi thế, rủi ro và loại tiền tệ được giao dịch. Tại đây, bạn cũng sẽ tìm thấy các chi tiết về việc Forex Hoạt động Như thế nào cùng với các thuật ngữ chính để giúp bạn sử dụng chính xác thuật ngữ giao dịch.

Các mục Phân Tích Cơ Bản và Kỹ Thuật thảo luận về các nguyên tắc giao dịch sử dụng các yếu tố tin tức khác nhau và hướng dẫn đến các loại biểu đồ và nhận biết các xu hướng. Chúng tôi tiếp tục với khu mục Chỉ Báo Kỹ Thuật là gì và tại đây chúng ta sẽ thảo luận và giải thích các loại chỉ số kỹ thuật được sử dụng bởi nhà đầu tư.

 

Ngoại Hối Hoạt Động Như Thế Nào?

Giao dịch ngoại hối là cùng lúc mua một đồng tiền và bán một đồng tiền khác…

Đọc thêm

Thuật Ngữ Cơ Bản

Trước khi giao dịch ngoại hối, một nhà đầu tư phải hiểu các thuật ngữ cơ bản của thị trường ngoại hối…

Đọc thêm
Fundamental Analysis

Phân Tích Cơ Bản

Phân tích cơ bản là việc nghiên cứu tổng quan về kinh tế, tài chính, chính trị…

Đọc thêm
Technical Analysis

Phân Tích Kỹ Thuật

Phân Tích Kỹ Thuật là việc nghiên cứu về giá theo thời gian trên biểu đồ bằng các công cụ…

Đọc thêm
Trend Lines

Đường Xu Hướng

Thuật ngữ ‘xu hướng’ mô tả xu hướng hiện tại của sản phẩm tài chính…

Đọc thêm
What is a Technical Indicator

Chỉ Báo Kỹ Thuật Là Gì

Các chỉ báo kỹ thuật là kết quả của các thuật toán/tính toán toán học…

Đọc thêm
Gold Trading

Giao Dịch Vàng

Để đầu tư, vàng là một trong những kim loại quý và phổ biến nhất.

Đọc thêm
Order Types

Các Loại Lệnh

Một lệnh thị trường là mua hoặc bán một trạng thái ở mức…

Đọc thêm

Bạn cũng có thể xem các thuật ngữ chung của chúng tôi để tìm các định nghĩa ngắn gọn về giao dịch và các thuật ngữ tài chính mà bạn có thể gặp phải.

Sau khi bạn đã tự mình làm quen với thông tin và các khái niệm,bạn có thểmở Tài khoản Giao dịch Demo để thực hành những gì bạn đã học và xây dựng kiến thức của mình và hiểu cách để giao dịch thành công. Coi tài khoản Demo của bạn như là tài khoản thực.

Anatomy of the Forex Market