Live Support Centre

Nguồn Khách Hàng

Vàng (XAU/USD)- Lý do tại sao Vàng được giao dịch

 • Vàng (XAU/USD)- Lý do tại sao Vàng được giao dịch
 • Vàng là một kim loại quý phổ biến để đầu tư.
 • Các nhà đầu tư thường mua vàng để cân đối hay làm nơi trú ẩn an toàn trong suốt nền kinh tế, chính trị và xã hội bất ổn (bao gồm suy thoái thị trường đầu tư, bùng nổ nợ quốc gia, sự thất bại đồng tiền, lạm phát, chiến tranh và bất ổn xã hội).
 • Thị trường vàng là đối tượng để đầu cơ cũng như các thị trường khác.
 • Lịch sử của tiêu chuẩn vàng, vai trò của vàng lưu trữ trong ngân hàng trung ương, sự tương quan thấp của vàng so với giá hàng hóa khác và giá của nó liên quan đến các đồng tiền phẳng trong suốt khủng hoảng tài chính 2007-2010, cho rằng hành động của Vàng tương tự như là tiền tệ hơn là hàng hóa.
 • Có vài yếu tố dẫn dắt vàng lên/xuống:
  • Lạm phát toàn cầu
  • Chiến tranh tại Trung Đông và Bắc Mỹ
  • Sự đe dọa nguồi cung dầu
  • Sự biến động trong thị trường ngoại hối.