Live Support Centre

Nguồn Khách Hàng

Dữ Liệu Lịch Sử Tick

Tập tin CSV được liệt kê dưới đây thể hiện dữ liệu tick từ tháng 05/2009. Các tập tin chứa toàn dữ liệu, dữ liệu thị trường theo tick với chênh lệch theo phân số pip chi tiết từng mili giây. Tất cả khung thời gian dựa trên giờ GMT.